بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 71-106

عبدالرفیع رحیمی؛ محمدکاظم شفائی


بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 73-100

مرتضی اشرافی؛ مجتبی اشرافی


تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 75-102

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی


پراکندگی فرق و مذاهب تشیّع در کردستان

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 81-100

کیومرث عظیمی؛ محمّدعلی چلونگر


کاربرد فقه در تحقق منظر شهری امن

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 69-98

ایمان قلندریان گل‌خطمی؛ مهدی حقیقت‌بین


ابتکار شیعه در تقسیمات چهارگانه حدیث ” نقد انگارۀ اقتباس از اهل سنت”

دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 73-104

10.22034/shistu.2022.529870.2047

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی


جایگاه تشیع در دربار عادلشاهیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 79-106

خدیجه عالمی


وضعیت و نقش دولت ادریسیان در تمدن اسلامی

دوره 15، شماره 59، مهر 1396، صفحه 79-108

محمد حسین دانشکیا


کرب: نگاهی به مراسم عزاداری دهة محرّم در لاهیجان

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 83-108

طاهر وحیدی؛ فاطمه کشاورز خالقی؛ مینون خاکپور


بررسی دو متغیر طریقت‌های صوفیه و مهاجرت بر گسترش تشیع در میان کردها در چند قرن اخیر

دوره 13، شماره 52، بهمن 1394، صفحه 85-134

کیومرث عظیمی؛ محمدعلی چلونگر؛ اصغر منتظرالقائم


شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام

دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 85-120

احمد بادکوبه هزاوه؛ معصومه آبانگاه ازگمی


مشروعیت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه: درآمدی بر مشروعیت عدالت‌بنیاد

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 87-118

سیدمحمدعلی حسینی‌زاده


اقدامات امام کاظم (علیه‌السلام) در راستای اثبات امامت ایشان در منابع شیعه و اهل سنت

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1400، صفحه 91-108

10.22034/shistu.2021.525017.1995

حمیده عراقیان؛ اردشیر اسدبیگی؛ شهربانو دلبری


بررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلّی و شهریار

دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 95-114

ابوالحسن امین مقدسی؛ گلثوم تنها دوشانلو


روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 95-112

یوسف خانمحمدی