درباره نشریه

شیعه‌شناسی فصلنامه‌ای است علمی ـ پژوهشی به منظور ارائة متمرکز تحقیقات انجام شده در عرصه‌های گوناگون شیعه‌پژوهشی (الاهیّات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان) و ارتقای آگاهی‌های علمی جوامع و گروه‌های شیعی. این نشریه توسط مؤ‌سسة «شیعه‌شناسی» منتشر می‌شود.

 

عنوان نشریه

 شیعه شناسی

 صاحب امتیاز

موسسه شیعه شناسی

شاپای چاپی

1735-4722

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز-1382

حوزه تخصصی

تشیع، شیعه شناسی

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.  

 هزینه انتشار مقاله

    • الف) هزینه داوری مقالاتی که استاد با دانشجو ارسال می کند: مبلغ 250 هزار تومان جهت داوری مقاله و 250 هزار تومان جهت چاپ 
    • ب)هزینه داوری مقالاتی که استاد ارسال می کند: مبلغ 500000 پانصد هزارتومان جهت داوری مقاله و 1000000 یک میلیون تومان  جهت چاپ

درصد پذیرش مقالات

28%

متوسط زمان داوری

حداقل 8 هفته

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

علمی - پژوهشی (براساس مجوز شماره 4356/۳ ، در تاریخ 4/6/ 87)

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور(برای مقالات فارسی) 

iThenticate(برای مقالات انگلیسی)