تعداد دوره‌ها

11

تعداد شماره‌ها

42

تعداد مقالات چاپ شده

300

تعداد نویسندگان

458

تعداد مشاهده مقاله

1,246,268

تعداد مقالات ارسال شده

1,424

تعداد مقالات پذیرفته شده

275 

درصد پذیرش:  

28%

تعداد پایگاه های نمایه شده

5

تعداد داوران

121

 

ارزیابی نشریه شیعه شناسی در سال 1401


 

فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با گرایش های:

الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان

ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 8 هفته 

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 18% در سال ۹۸

زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور برای مقالات فارسی

نوع مقاله های قابل انتشار

پژوهشی (تحلیل،‌ تطبیق، نقد) یا نقطه نظر (دیدگاه مستدل و تحلیلی نویسنده پیرامون یک مساله خاص) 

ضریب تاثیر:

Q3

 شاپای چاپی:

1735-4722

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 79، مهر 1401، صفحه 7-212 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان