ایجاد صفحه فصلنامه شیعه شناسی در شبکه لینکدین (LinkedIn)

علاقمندان به فصلنامه شیعه شناسی می توانند از خبرهای نشریه در شبکه لینکدین مطلع گردند.

آدرس صفحه:

https://www.linkedin.com/in/journal-of-shiite-studies/