بررسی گرایش‌های شیعی غالب دهلوی و بازتاب آن در اشعار او

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه قم

چکیده

غالب دهلوی (1212-1285ق) از شاعران مسلمان، شیعه و باریک­اندیش سده سیزدهم هجری در شبه‌قاره هند بود. وی به موضوعات اجتماعی و فلسفی نگاهی نو داشت. به سبب جایگاه او در شعر فارسی و اردو و صاحب‌سبک بودن وی و نگاه مذهبی و علاقه­مندی به امامان شیعه، به ویژه امام علی‌(علیه‌السلام)، بجاست اشعار آیینی او بررسی گردد. ازاین­رو، پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که اندیشه و سبک شعری غالب دهلوی چه ویژگی­هایی دارد؟ و موضوع امامت و امامان شیعه چه بازتابی در شعر او داشته است؟ با هدف تبیین جایگاه شعر شیعی در شبه قاره و غالب دهلوی، این پژوهش با شیوه «توصیفی- تحلیلی» انجام گردیده و به این نتایج رسیده ­است: غالب دهلوی شاعری صاحب‌سبک بود که با ابتکار در لفظ و معنی، راهی نو پیمود. او را پیشرو سبک نو و پایه‌گذار ادبیات جدید اردو دانسته‌اند. وی نخستین کسی است که عقاید فلسفی را در شعر اردو وارد کرد. در قصیده­های خود به ستایش پیامبر(صلی الله علیه وآله) و اهل‌بیت، به ویژه حضرت علی‌(علیه‌السلام)، حسین­ بن علی‌(علیه‌السلام) و حضرت مهدی(عج) پرداخته و بدین وسیله ارادت خود را به این خاندان نشان داده­ است. او درباره حوادث و شهیدان کربلا مانند حضرت ابوالفضل‌(علیه‌السلام)، علی­ اکبر‌(علیه‌السلام)، علی ‌اصغر‌(علیه‌السلام) و قاسم بن الحسن‌(علیه‌السلام) نیز اشعاری سروده است. او در عقاید مذهبی مشربی وسیع داشت و به همه مذاهب احترام می­گذاشت.

تازه های تحقیق

غالب دهلوی به موضوعات اجتماعی و فلسفی نگاهی نو دارد و اندیشه و شعر و شعور خود را بیشتر در قالب غزل‌، مثنوی و قصیده در دو زبان فارسی و اردو به نظم کشیده است. غالب در قصیده­های خود به ستایش نبی اکرم و اهل‌بیت او، به ویژه حضرت علی، حسین بن علی و حضرت مهدی(‌علیهم السلام) پرداخته و بدین وسیله ارادت و پیروی خود را به این خاندان نشان داده است. در عین حال، غالب در عقاید مذهبی مشربی وسیع داشت و به همه مذاهب احترام می­گذاشت. از بررسی موضوع نتایج دیگری نیز به دست می­آید: 

1. غالب شاعری بنام و صاحب‌سبک بود که با ابتکار در لفظ و معنی، راهی نو پیمود و از‌این‌رو، او را پیشرو سبک نو در شعر و پایه‌گذار ادبیات جدید اردو دانسته‌اند. وی نخستین کسی است که عقاید و نظریات فلسفی را در شعر اردو وارد کرده است. 

2. غالب دهلوی از جمله شاعران متفکر باریک‌اندیش و نکته‌پرداز مسلمان و شیعه سده سیزدهم هجری شبه‌قاره هند است که به مسائل بسیار دقیق و عمیق فلسفی نیز با نگاهی نو و تازه نگریسته و افکار ویژه و بکر خود را در شعر فارسی، در قالب­های گوناگون مانند غزل، مثنوی و قصیده به نظم کشیده است. 

3. غالب در اشعار خود، ضمن مدح پیامبر و بیان مضامین دینی، به حضرت علی‌‌(علیه‌السلام) اعتقاد کامل داشته و در باره حوادث و شهیدان کربلا مانند حضرت ابوالفضل‌ (علیه‌السلام)، علی اکبر‌(علیه‌السلام)، علی اصغر‌(علیه‌السلام) و قاسم بن الحسن‌(علیه‌السلام) نیز اشعاری سروده است. او به عنوان شاعری مسلمان و شیعه به بزرگان دینی و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و صحابه و امامان شیعه به ویژه امام علی‌‌(علیه‌السلام) ارادت خاص داشت و نام و تخلص شعری خود را نیز بر اساس همین ارادت به مولا علی(علیه السلام) به شکل «میرزا اسدالله غاالب» برگزیده است. 

4. غالب در عین ارادت به اهل‌بیت و امامان شیعه(علیهم السلام)، مشربی وسیع داشت و به اصحاب پیامبر احترام می­گذاشت و بی­حرمتی به آنان را جایز نمی­شمرد. 

5. گرچه در آغاز، حاکمان محلی و کارگزاران انگلیسی را مدح کرد، اما از این کار ناامید شد و گفت:

لایق مدح در زمانه چو نیست                         خویشتن را همی سپاس کنم                       

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم. 
1.    اکرم شاه‌، سید محمد (1376)‌، «غالب در افکار اقبال»‌، در: دانش‌، ش ۵۱‌، زمستان. 
2.    چوهدری، محمد شریف (1360)، «مختصات وسبک شعر فارسی اسدالله غالب»، در: مجله مصور پاکستان، تیرماه، ۱۳۶۰. 
3.    حالی، الطاف حسین (2001)‌، یادگار غالب‌، کشمیر، نشر ارسلان بکس‌ - آزاد کشمیر. 
4.    حائری، محمد حسن (1371)‌، میخانه آرزو (شرح احوال بررسی آثار، و گزیده اشعار غالب دهلوی)، تهران، پایاکرج. 
5.    حائری، محمد حسن (1381)، سومنات خیال (قصیده های فارسی غالب دهلوی)‌، تهران، امیر کبیر. 
6.    حائری، محمد حسن (1386)‌، دیوان غالب دهلوی (مشتمل بر غزلیات و رباعیات فارسی)، تهران، میراث مکتوب. 
7.    حبیبی افغانی، عبدالحی (1348)‌، «خصایص و ارزش‌های شعر فارسی غالب دهلوی»، در: نشریه زبان و ادبیات یغما‌، ش۲۵۲‌، ص ۳۰۸-۳۱۴. 
8.    حسین، محمد عابد (1383)‌، «غالب در شعر و ادب فارسی»، قند پارسی‌، ش ۸۲‌، زمستان 1383‌، ص‌۴۷. 
9.    خوارزمی، موفق بن احمد (1367)، مقتل الحسین‌، قم، مکتبة المفید. 
10.  رضوی، سید سبط حسن (1353)، فارسی‌گویان پاکستان، اسلام‌آباد پاکستان، مرکز تحفیفات فارسی ایران و پاکستان. 
11.  سید حسن عباس (1374)‌، «غالب‌شناسی در ایران»‌، در: قند پارسی‌، ش 9‌، زمستان. 
12.  شبلی نعمانی، محمد (1368)، شعر العجم‌، ترجمه سید تقی فخر داعی گیلانی‌، چ سوم‌، تهران، دنیای کتاب. 
13.  شفیعی کدکنی، محمد رضا (1347)، «صدمین سال در گذشت غالب دهلوی»، در: سخن، ش۱۸، ص۱۱۷۳. 
14.  شمیسا، سیروس (1386)، سبک‌شناسی شعر، چ سوم‌، تهران، فردوس. 
15.  صدوق، محمد بن علی ابن بابویه‌، (۱۳62)‌، الخصال‌، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه مدرسین. 
16.  صفا، ذبیح الله (1363)، تاریخ ادبیات ایران‌، تهران، فردوسی. 
17.  طبری، محمد بن جریر (1362)‌، تاریخ الرسل و الملوک‌، ترجمه ابوالقاسم پاینده‌، چ دوم‌، تهران‌، اساطیر. 
18.  غالب دهلوی‌، اسدالله (1376)‌، دیوان غالب دهلوی‌، به اهتمام محسن کیانی‌، تهران، روزنه. 
19.  غالب دهلوی، میرزا اسدالله (1377)‌، دیوان، مشتمل بر غزلیات و رباعیات فارسی‌، مصحح محمد حسن حائری، تهران، میراث مکتوب. 
20.  غالب‌، اسدالله خان (1966)‌، کلیات غالب‌، تصحیح سید مرتضی حسین فاضل لکهنوی‌، لاهور، نشر مجلس ترقی ادب اردو. 
21.  غلام رسول (1969)، قصاید و مثنویات فارسی میرزا اسدالله خان غالب، لاهور، مطبوعات مجلس یادگار غالب، پنجاب، نیورستی. 
22.  فرجاد، محمد علی (1977م)، احوال وآثار میرزا اسدالله خان غالب، اسلام‌آباد پاکستان، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 
23.  قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (1395)، ینابیع المودة لذوی القربی، ترجمه محمد تقدمی صابری، تهران، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس. 
24.  کیانی، محسن (1376)، دیوان غالب دهلوی، تهران، روزنه.
25.  مجلسی، محمد باقر (1413)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث العربی. 
26.  ملک‌، محمد سلیم (1376)‌، «غالب بزرگترین شاعر فارسی گوی شبه قاره‌«، در: دانش‌، ش۵۱. 
27.  موذنی، علی و فضلی درزی، بهاره (1393)، «شگردهای مناقب سرایی در اشعارآیینی فارسی غالب»، فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثرفارسی، ش25، پاییز، ص177-197.
28.  نقوی، روح الله (1388)، «شرح احوال‌، آثار و افکارمیرزا اسد الله خان غالب دهلوی»، پایان‌نامه‌، راهنما: محمد جاوید صباغیان، مشاور: محمد سلیم اختر، مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی. 
29.  نقوی، شهریار (1348)، «غالب نام آور»، در: هلال، ش۱۷‌، ، ص۳-۱۰. 
30.  نیکوبخت، ناصر (1378)‌، «غالب دهلوی و علوم متداول در شعر»‌، نامه پارسی‌، ش15‌، ص۲۰۰. 
31.  هاشمی، محموده (1348)‌، «غالب به عنوان شاعر پارسی گوی»، در: هلال، ج‌۱۶‌، ش۲‌، ص۲۲ تا ۲۵.