ساختارشناسی وقف‌نامه‌های زنان در دورة قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد تاریخ گرایش اسناد‌و‌مدارک‌آرشیوی و نسخه‌شناسی، دانشگاه‌تهران، تهران، ایران

چکیده

وقف‌نامه‌ها از اسناد باارزش و جزو اسناد شرعی به شمار می‌روند. اسناد موقوفات زنان در دوره قاجار از مهم‌ترین منابع برای ترسیم اوضاع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هستند. در این دوره، بیشتر اقشار جامعه با گرایش‌های گوناگون فکری به وقف توجه داشتند. با توجه به رواج وقف، زنان در این امر مشارکت داشتند و این یکی از بسترهای حضور و مشارکت اجتماعی زنان عصر قاجار بود. در این‌ دوران، وقف‌نامه‌های زنان ‌و ‌مردان چندان فرقی با یکدیگر نداشت، اما وقف‌نامه‌های زنان از لحاظ مصرف و رقبات، گاهی متفاوت از مردان بود و این تفاوت‌ جزئی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد تاریخی و استفاده از اسناد ذی‌ربط به نگارش درآمده و به رغم ضرورتی که این موضوع در تاریخ‌ معاصر ایران دارد، تاکنون تحقیق مستقلی درباره وقف‌نامه زنان شیعی در دوره قاجار صورت نگرفته است. این مقاله سعی دارد تا به بررسی شکلی و محتوایی وقف‌نامه‌های زنان دوره قاجار بپردازد. داده‌ها از 36 وقف‌نامه، از «آرشیو ملّی ایران»، «مرکز اسناد و کتابخانه آستان ‌قدس ‌رضوی»، تارنمای دنیای زنان قاجار و منابع کتابخانه‌ای گردآوری، استنساخ و بازخوانی شده و با رویکرد «توصیفی- تحلیلی» سامان یافته است.

تازه های تحقیق

با توجه به اسناد وقف‌نامه‌های بررسی‌شده در این پژوهش، تقریباً تمام وقف‌نامه‌ها مختص اراضی مزروعی، مغازه، منزل یا زمین و در سه نمونه هم کتاب قرآن و کتابخانه و یک نمونه نیز آسیاب است.

در سال‌های اولیه دوره قاجار به ندرت وقف‌نامه‌ای از بانوان به چشم می‌خورد. بیشتر وقف‌نامه‌ها مربوط به دوره حکومت احمدشاه قاجار است. فراوانی وقف بانوان در دهه‌های اول حکومت قاجار کمتر از دهه‌های بعد است. فراوانی اسناد در سال‌های1300 تا 1320ق و در سال‌های بین 1326 تا 1328ق بیشتر است که علت آن این است که هرچه به دوره معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، اسناد بیشتری موجودند.

در بیشتر وقف‌نامه‌ها، موقوفات مختص عزاداری حضرت سیدالشهداء7 است و تعدادی دیگر مربوط به عزاداری همراه با سایر خیرات و مبرات. همچنین تأکید شده است عزاداری در همان مکان وقفی انجام شود. در متن بیشتر وقف‌نامه‌هایی که عزاداری سیدالشهداء7 محل مصرف موقوفات تعیین شده، تأکید گردیده که عزاداری باید در دهه اول محرم باشد. در بیشتر وقف‌نامه‌ها شکل مصرف به‌صورت روضه‌خوانی آمده که با توجه به متن وقف‌نامه، منظور همان عزاداری سیدالشهداء7 بوده است.

با توجه به اینکه بیشتر واقفان در سطح متوسط جامعه دوره قاجار هستند، موقوفات آنها از نظر کمیت چشمگیر نیست؛ اما کیفیت مصرف آنها (عزاداری امام‌‌حسین7، تلاوت‌ قرآن ‌و مانند آن) نشان از اعتقادات عمیق مذهبی آنان دارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه دست یافت که از جمله موارد مهمی که یاد و خاطره حماسه‌عاشورا را نگه داشته، همین وقف‌نامه‌های مذهبی - فرهنگی است و این خود نشان‌دهنده رواج بیشتر مذهب تشیع در آن دوران است. در بعضی از وقف‌نامه‌ها عبارت «روضه‌خوانی» آمده که آشکارا نحوه مصرف وقف را نشان می‌دهد و شامل پرداخت دستمزد روضه‌خوان‌ها، فراهم‌آوردن قهوه، آب و غذای رایگان برای جمعیت شرکت‌کننده بود. سفارش دیگرْ کمک به فقرا و زوار، هزینه تحصیل و زندگی طلاب علوم دینی و تعمیر مساجد است.

وقف اموال به دست بانوان نشان‌دهنده آن است که در جامعه‌ اسلامی، زنان همچون مردان از تمام حقوق و مالکیت برخوردار بودند. آنها خود را از جامعه جدا نمی‌دانستند و در امور عام‌المنفعه مشارکت فعال داشتند. زنان در زمینه خیرات و مبرات، با وقف اموال خود یا ارثیه و یا مهریه‌ای که به دستشان رسیده، ایفای نقش کرده‌اند.

در خصوص انگیزه‌های واقعی واقفان مرد و زن نمی‌توان بحث کرد. در هر دو نمونه واقفان زن و مرد، انگیزه کسب ثواب اخروی تا کسب اعتبار دنیوی می‌تواند وجود داشته باشد. اما آنچه مسلّم است آنان برای موضوعات متفاوتی وقف کرده‌اند. گرایش‌های فکری هر دوره تاریخی، هم در نوع و کارکرد بناهای وقفی و هم شروط واقفان تأثیرگذار بوده است.

هدف واقفان از وقف بیشتر حفظ املاک از تعرض دولتیان و یا جلوگیری از تجزیه و فروش آنها و همچنین پیشگیری از بروز اختلاف بین اولاد بوده و با اختصاص سهم ناچیزی به عزاداری ائمه اطهار‰، تنها مقصد کسب وجهه مطلوب مذهبی برای خود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.                  اسماعیلی، محمود، و ترابی، ابراهیم (1396)، وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی.
2.                  اصفهانی، محمد بن‌ سبزعلی (1393)، وجیز التحریر در چگونگی تنظیم اسناد شرعی، ملی و حقوقی در دوره صفوی و قاجار، به کوشش رسول جعفریان، قم، مورخ.
3.                  افشار، ایرج (1395)، کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی، تهران، میراث مکتوب.
4.                  امینیان مدرس، محمد (1381)، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، تهران، سمت.
5.                  ایرانخواه، مریم (1394)، وقف‌نامه‌های بانوان مشهد در دوره قاجار، تهران، راشدین.
6.                  آذرنگ، عبدالحسین (1391)، مبانی نشر کتاب، تهران، سمت.
7.                  آرشیو ملی ‌ایران: 293019734، 29703238، 29720519، 2970205916، 29616508، 296024067، 296019730، 29721711، 296016853، 297022146، 296005835
8.                  آیت‌اللهی، سیدابوالحسن (1383)، وقف پس‌انداز جاودانه، مفاخر.
9.                  بخاری، محمد (1372)، فوائد ‌الخطوط، نجیب مایل ‌هروی، کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی، مشهد، آستان ‌قدس‌ رضوی.
10.             بیرونی، ابوریحان (1352)، آثار الباقیه عن قرون الخالیه، ترجمه اکبر داناسرشت، تهران، ابن‌سینا.
11.             بیگی، روح‌الله (1391)، نقش وقف در توسعه تمدن ‌اسلامی، تهران، اسوه.
12.             تارنمای دنیای ‌زنان ‌قاجار: وقف‌نامه زهرا خواتون‌ خانم، بی‌بی ‎‌خانم، حاجیه ‌سکینه ‌سلطان‌بیگم، خاور خانم، پرور خانم، ضیاءالسلطنه، بی‌بی ‌فاطمه ‌بیگم، عزت‌ملک‌ خانم، بی‌بی‌ بیگم.
13.             حسینی، احمد (1390)، راهنمای تنظیم وقف‌نامه مخصوص واقف، مشهد، مؤسسه راهبردی‌ علوم و معارف اسلام.
14.             حسینی ‌اشکوری، سیدصادق (1390)، اسناد وقف‌نامه‌های نسخه‌های خطی (بازشناسی کتابخانه‌ها بر اساس وقف‌نامه‌های مخطوطات قم)، قم، مجمع ذخائر ‌اسلامی.
15.             دستوان، احمد (بهار و تابستان 1398)، «سیر تطور کاغذ و کاغذسازی در دوران اسلامی»، پژوهش در تاریخ، سال نهم، ش23 و 24.
16.             دهخدا، علی‌اکبر (1373)، لغتنامه، تهران، دانشگاه‌ تهران.
17.             دیانت، ابوالحسن (1376)، فرهنگ تاریخی سنجش‌ها و ارزش‌ها (اوزان و مقیاس ها)، تبریز، نیما.
18.             رضایی، امید (1381)، «بررسی رونوشت‌های وزارت معارف و اوقاف از اصل وقف‌نامه‌ها»، وقف میراث‌جاویدان، ش 38.
19.             ـــــــــــــــ (1383)، پنجاه و یک عریضه و حکم شرعی از علمای دوره قاجار درباره امور جاری موقوفات، تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه.
20.             ـــــــــــــــ (1385)، جستارهایی در سندشناسی فارسی، دفتر اول، تهران، بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف.
21.             ـــــــــــــــ (1389)‌، درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار، تهران، پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات‌ فرهنگی.
22.             رضایی، بهرام (1386)، «تاریخچه کاغذ»، کیهان‌ فرهنگی، ش249.
23.             روستایی، محسن (1395)، ادبیات تاریخی و دیوانسالاری «عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه»، تهران، ندای‌ تاریخ.
24.             سلیمانی، محمدحسین (1392)، اسناد شرعی قاجاری در خاندان میرمحمدجعفر رضوی، قم، جامع ‌ذخائر اسلامی.
25.             ـــــــــــــــ (1393)، «ساختار دارالشرع و سازوکار تحریر اسناد شرعی»، کتاب ماه‌تاریخ و جغرافیا، ش 192.
26.             سلیمی‌فر، مصطفی (1370)، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، تهران، بنیاد پژوهش‌های ‌اسلامی آستان ‌قدس‌ رضوی.
27.             سمساری، محمدحسن (1346)، «اسناد و مکاتبات تاریخی، فرمان‌نویسی دوره صفویه»، بررسی‌های تاریخی، ش2.
28.             سوزنچی ‌کاشانی، علی (1393)، «عناوین و خطاب‌های به‌کاررفته در اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی»، فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه مطالعات آرشیوی ‌و اسنادی، س 2، ش 2.
29.             شاه‌حسینی، پروانه (1390)، وقف‌شناسی تهران از شهری ‌اسلامی تا شهری‌مدرن، مشهد، پاپلی.
30.             شایان‌آذر، بهرام (پاییز 1396)، بررسی سندشناختی و تاریخی وقف‌نامه‌های نیشابور در دوره قاجاریه، تهران، دانشگاه ‌تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
31.             شیخ‌الحکمایی، عمادالدین (1390)، «ادب ممتازنویسی و سیر تحول آن در اسناد دوران‌اسلامی»، پژوهش‌های علوم‌ تاریخی، شماره 3.
32.             عتیقی، عبیدالله و تونی، عزالدین و شعیب، خالد (1388)، فرهنگ اصطلاحات وقف، ترجمه عباس اسماعیلی‌زاده، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی‌آستان ‌قدس.
33.             عطاردی، عزیزالله (1371)، تاریخ آستان‌قدس، تهران، سازمان چاپ و انتشارات عطارد.
34.             عظیمی، حبیب‌الله (1396)، نسخه‌نامه، تهران، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان ‌قدس‌ رضوی.
35.             فروغی‌اصفهانی، محمدمهدی (1378)، فروغستان، به کوشش ایرج افشار، تهران، میراث‌ مکتوب.
36.             قائم مقامی، جهانگیر (1350)، مقدمه‌ای بر شناخت اسناد تاریخی، تهران، انجمن آثار ملی.
37.             کریمی، اصغر (1356)، «حساب‌سیاقی یا حساب‌دیناری»، فصلنامه عامه مردم، ش 3.
38.             مرکز اسناد و کتابخانه آستان ‌قدس‌ رضوی: 77882،5523،10795،1086151
39.             مستوفی، عبدالله (1343)، شرح زندگانی من، تهران، نشر زوار.
40.             معین، محمد (1387)، فرهنگ فارسی معین - همراه با تلفظ و نشانه‌های اختصاری، تهران، فرهنگ‌نما.
41.             ملاآقایی، ایرج (1393)، نقش وقف در ماندگاری آثار تاریخی و هویت ملی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان ‌قدس ‌رضوی.
42.             ملک‌زاده، الهام و افرافر، مرضیه (1396)، «کارکردهای موقوفات زنان از مشروطه تا پایان پهلوی ‌اول»، پژوهش‌های تاریخی، ش 35.
43.             ورنر، کریستف (1378)، «زنان واقف در دوره قاجار»، وقف میراث جاویدان، ترجمه نسیم قهروردی، ش 28.