دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 7-246 
تحلیل ژئوپلیتیک تشیع در خاورمیانه با استفاده از مدل SWOT

صفحه 7-34

یوسف زین‌العابدین؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ لاله نظری ولنی


علل گسترش شیعه‌هراسی و راهکارهای مقابله با آن

صفحه 137-174

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ زهرا فهیمی