دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 7-230 
اصحاب امامان شیعه و سیره‌نگاری

صفحه 7-42

حسین حسینیان مقدّم؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمّدعلی چلونگر


غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


تشیّع و پیشینه آن در بحرین

صفحه 81-114

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی مهریزی