کلیدواژه‌ها = صفویه
بررسی رویکرد صفویان در افزودن شهادت ثالثه به اذان

دوره 19، شماره 76، دی 1400، صفحه 147-176

10.22034/shistu.2022.530169.2053

علی اکبر کجباف؛ سید جواد عابدی شهری


تفسیر و تحلیل نقش آیین عزاداری عاشورا در فرایند تمدنی دولت شیعی صفویه

دوره 16، شماره 63، مهر 1397، صفحه 163-196

زهرا سادات کشاورز؛ محمدعلی چلونگر


تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد


اقدامات فرهنگی شاه ‌تهماسب اول در نهادینه‌سازی تشیع در جامعه

دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 31-62

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی


پیامدهای سیاست شاه‌عباس در براندازی حکومت شیعی آل‌کیا در گیلان

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 221-244

محمدحسن رازنهان؛ سهیلا نعیمی


جایگاه تشیع در دربار عادلشاهیان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 79-106

خدیجه عالمی


وحدت مذهبی ایرانیان در دورة صفوی

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 259-282

احسان اشراقی؛ نصرت خاتون علوی


ورزش باستانی زورخانه و جایگاه آن در ترویج تشیّع

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 139-168

علی‌اکبر جعفری؛ نعیمه قاسمی


تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


علم حدیث و تأثیر جریان‏های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس

دوره 10، شماره 40، دی 1391، صفحه 91-108

موسی الرضا بخشی استاد؛ احمد بادکوبه؛ علی بیات