تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 63-82

اصغر غلامی؛ رضا برنجکار


واکاوی روابط فضل بن سهل با امام رضا

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 73-96

سید علاالدین شاهرخی


حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی (نگاهی نو به ارشادنامه)

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 77-94

جلال درخشه؛ محمود سوری


تطور و تمایز شعر شیعیِ فارسی در سه دهه اخیر

دوره 18، شماره 70، شهریور 1399، صفحه 78-119

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی


تشیّع و پیشینه آن در بحرین

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 81-114

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی مهریزی


عاشورا؛ تقابل دین و سنّت در گسترة تغییرات اجتماعی (از دیدگاه سید جعفر شهیدی)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 83-114

علی غلامی دهقی؛ زهرا سادات کشاورز


بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه‌های تشیع

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 87-116

علی‌اصغر کلانتر؛ عظمت‌السادات گرامیان


علم حدیث و تأثیر جریان‏های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس

دوره 10، شماره 40، دی 1391، صفحه 91-108

موسی الرضا بخشی استاد؛ احمد بادکوبه؛ علی بیات


ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 99-136

امداد توران


واکاوی جایگاه و نقش سادات در تحولات سیاسی ـ اجتماعی شبه‌قاره هند (380-932 هـ .ق)

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 105-132

سیاوش یاری؛ مرتضی اکبری؛ لیلا خدادادی


شیعیان و فرصت‌ها و چالش‌های حضور آنان در آفریقا

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 107-146

سیده مطهّره حسینی


طریقت صفوی در بوته نقد و بررسی تحوّل اندیشة مذهبی (با تأکید بر منجی گرایی)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 115-140

آذر آهنچی؛ علی فراهانی کسبی


فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی