تعداد دوره‌ها

9

تعداد شماره‌ها

34

تعداد مقالات چاپ شده

258

تعداد نویسندگان

399

تعداد مشاهده مقاله

644,788

تعداد مقالات ارسال شده

1,074

تعداد مقالات پذیرفته شده

275 

درصد پذیرش:  

28%

تعداد پایگاه های نمایه شده

4

تعداد داوران

90

گواهی رتبه علمی مجله شیعه شناسی سال 1398

فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی با گرایش های:

الاهیات، تاریخ و جامعه‌شناسی شیعیان جهان

ترتیب انتشار

فصلنامه

میانگین زمان داوری

حداقل 8 هفته 

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 18% در سال ۹۸

زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی)

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور برای مقالات فارسی

نوع مقاله های قابل انتشار

پژوهشی (تحلیل،‌ تطبیق، نقد) یا نقطه نظر (دیدگاه مستدل و تحلیلی نویسنده پیرامون یک مساله خاص) 

ضریب تاثیر:

Q3

 شاپای چاپی:

1735-4722

 

شماره جاری: دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 7-168 

6. نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


ابر واژگان