تماس با ما

نشانی نشریه:
قم، شهرک پردیسان، بلوار شهید مولوی، موسسه شیعه شناسی صندوق پستی: 6139-37155
تلفن:  32804636 (025) و یا 02532851982
فاکس: 32857283 (025)
پست الکترونیک: shiitestudies@shistu.org
 

CAPTCHA Image