هنر مطلوب از منظر اندیشه اسلامی

دوره 20، شماره 79، مهر 1401، صفحه 7-38

10.22034/shistu.2023.1987701.2327

ناصر مقدم پور؛ حسن بلخاری قهی


تشیع امامی در ماوراءالنهر در عهد سامانیان

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 25-52

محسن رحمتی


نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 29-46

حسن تلاشان؛ حسن احمدی؛ محمد دهقانی


بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه

دوره 15، شماره 59، مهر 1396، صفحه 29-52

جمشید منتشلو؛ شهربانو دلبری


ظرفیت راهبردی فقه سیاسی شیعه در تولید اعتماد سیاسی

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 31-54

راضیه زارعی؛ نجف لکزایی


اقدامات فرهنگی شاه ‌تهماسب اول در نهادینه‌سازی تشیع در جامعه

دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 31-62

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی


بررسی مشارکت جوانان در مساجد با تأکید بر خانواده

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 33-70

سیدعلی هاشمیان‌فر؛ فریبا شایگان؛ مصطفی سعیدی


نقدی بر کتاب ژئوپلیتیک شیعه

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 35-76

نعمت الله صفری فورشانی؛ سید علیرضا عالمی


تلألؤ شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری

دوره 13، شماره 52، بهمن 1394، صفحه 35-52

زهرا جعفری‌فرد؛ احمد صالحی کاخکی؛ داوود جعفری سرشت


تفسیر نمادهای دینی در مناسک شیعی (مطالعه موردی: نخل‌گردانی در ابیانه)

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 35-66

محمود تقی‌زاده داوری؛ امید بابایی


بررسی سیاست های امام کاظم (ع) در منابع تاریخی تا پایان قرن پنجم هجری قمری

دوره 19، شماره 76، دی 1400، صفحه 35-54

10.22034/shistu.2022.541516.2145

حمیده عراقیان؛ اردشیر اسدبیگی؛ شهربانو دلبری


بررسی تغییرات اجتماعی مراسم و مناسک عزاداری عاشورا در ایران

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 37-72

اصغر منتظرالقائم؛ زهرا سادات کشاورز


نگاهی انتقادی به ترجمه انگلیسی کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 37-56

قدرت الله خیاطیان؛ علیرضا شاه محمدی


تبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 39-70

علی تقی زاده داوری؛ سیدمحمدعلی حسینی‌زاده؛ سیدعلی موسوی‌نژاد