تعداد مقالات: 276

126. شاهان صفوی و زیارت

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 131-152

حسین ایزدی


127. مفهوم‌شناسی «بیعت» در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 135-162

محمود احمدنژاد؛ نعمت داورپناه


130. نقش شیخ‌ محمدباقر بهاری در انقلاب مشروطه و بررسی تطبیقی برخی آراء او با نایینی

دوره 14، شماره 56، دی 1395، صفحه 139-170

مهدی احمدی اختیار؛ محمدعلی چلونگر


131. بررسی ساختار و بلاغت نوحه‌های عاشورایی یغما جندقی (1196ـ 1276ق)

دوره 13، شماره 51، آبان 1394، صفحه 119-135

منصوره رضایی؛ مجتبی دماوندی


132. جایگاه شیعیان در ساختار اجتماعی نیجریه

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 123-150

علی شیرخانی؛ سیدسعید هاشمی‌نسب


133. مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 127-158

لیدا مودت؛ جواد موسوی دالینی


134. نقش میرمحمدمؤمن استرآبادی در گسترش فرهنگ ایرانی ـ شیعی در دکن

دوره 16، شماره 63، مهر 1397، صفحه 131-162

حسین محمدی؛ ذهره نقیبی


135. تحلیلی بر اجازه‌نامه‌ها و کارکردهای آن در عصر صفوی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 135-158

موسی‌الرضا بخشی استاد خشی استاد


137. تحلیل گزاره‌های پرسشی خطبه فدکیه بر اساس نظریه «سرل»

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 137-166

روح الله صیادی نژاد؛ سید کاظم حسینی باصری


138. نقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه

دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 137-162

حسین خلیفه؛ سیدرضا مؤدب


139. تأثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی‌شدن شیعیان عربستان

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 141-164

سیدابراهیم قلی زاده؛ هادی بادینلو


142. عمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 143-170

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی


143. تطورشناسی حدیثِ مطلاق امام حسن مجتبی در منابع شیعه

دوره 15، شماره 59، مهر 1396، صفحه 145-172

حسین مرادی نسب


144. مشاغل و مناصب شیعیان در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 147-166

مرضیه پروندی؛ حدیث جهانگیریان


145. نقد و بررسی مقاله عصمت از دایرة‌المعارف قرآن لایدن بر اساس آراء و مبانی شیعه

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 149-180

بی بی سادات رضی ده‌آبادی؛ نرجس جواندل


146. محدوده ولایت فقیه در جامعه شیعی از دیدگاه آیت‌الله عبدالکریم حائری

دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 149-168

حمید رضا فتحی سقزچی؛ محمد جواد ارسطا


147. فقها در میان عقلا

دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 151-184

10.22034/shistu.2022.521203.1962

مهدی منتظر قائم


148. سکوت علی بن ابیطالب (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص) از دیدگاه حکیم ترمذی و سید حیدرآملی

دوره 19، شماره 75، مهر 1400، صفحه 151-172

10.22034/shistu.2022.534422.2098

سیدجواد موسوی؛ سید حسین سید موسوی؛ ایوب اکرمی


149. روحانیت شیعه و مقایسة سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 153-190

سیدجواد امام ‏جمعه‏ زاده؛ امیرمسعود شهرام‏ نیا؛ مجید نجات‏ پور


150. شیعیان مالزی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 157-176

جلال درخشه؛ سیدعلی مرتضوی امامی زواره