کلیدواژه‌ها = فقه شیعه
ذبح و شکار، از منظر حقوق حیوانات در فقه شیعه

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 201-232

سیدمحمدجواد وزیری فرد؛ احمد اولیایی


فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی