قدم صدق حافظ در پیروی از خاندان رسالت (بازخوانی و تحلیل بیت «حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق/بدرقه رهت شود همت شحنه نجف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/shistu.2023.560335.2283

چکیده

هنر حافظ فقط به صورت کلام و قالب غزل و نگارگری‌های صوری و معنوی او منحصر نمی‌شود، بلکه این صورت زیبا در کمال هماهنگی و همراهی با معانی و مفاهیمِ بلندِ معنایی یا معنوی اوست. تحقیق حاضر با روش و رویکرد معنایی و احیاناً هرمنوتیکی به‌اجمال مذهب شرعی و طریقتی حافظ را بحث کرده و با تأمل در بیت آخر غزل شماره 296 (نسخة غنی-قزوینی)، این موضوع را واکاوی، و ابعاد مختلف آن را تحلیل و تفسیر کرده است. دستاورد پژوهش آن است که حافظ به اشاره و اجمال، اما به تأکید، در بیت : «حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق/ بدرقه رهت شود همت شحنه نجف» هم به سلوک شخصی و اهل بیتی خود اشاره داشته، و هم شرایط این نوع سلوک را باز گفته، و هم به فواید و نتایج آنی و آتی آن اشاره کرده است. اهمیت صدق و قدم صادقانه در راه خاندان که در آیات و روایات و تعالیم عارفان بدان تأکیدات فراوان شده و مفهوم تشیع را تداعی می‌کند، و نقش‌های حمایتی، حفاظتی و هدایتی علی علیه‌السلام در سلوک صادقانة حافظ، در این پژوهش، مورد تأکید و تحلیل قرار گرفته است.

تازه های تحقیق

- در شعر حافظ اشاره­ها و نشانه­های چندی به فرهنگ یا گفتمان شیعی (به کنایه یا تصریح) وجود دارد و در این میان، بیت آخر غزل محل بحث (شماره 296) یکی از شاخص­ترین ابیات در این موضوع است که در پژوهش حاضر بررسی شد.[1]

- همچنان­که غالب عارفان و صوفیان (سنی و شیعی) سرسلسلة طریقت عرفانی خود را حضرت علی7 می‌دانند، حافظ نیز در این غزل و بیت آخر، این مضمون را درج کرده و به زیبایی و ظرافت و اجمال هنری، از نقش­های حضرت علی7 در سلوک عرفانی خود سخن گفته است.

- این مضمون که عرفان علوی (اهل بیتی و شیعی) مطابق آیات و روایات، جز به شرط پیروی و قدم زدن صادقانه و راستین در راه خاندان رسول9 و حمایت و هدایت و همت و کمک و همراهی(مدد) حضرت علی7 در این صراط مستقیم ممکن و متصور نیست، در سخن حافظ که برخاسته از تجربه عرفانی اوست، به­صراحت آمده است.

در نهایت با بررسی و استنباط از این بیت حافظ می­توان دیدگاه حافظ در عرفان و سلوک حقیقی و شخصی را مفروض دانست و در نتیجه برای این سؤالات مهم پاسخ­هایی اندیشید:

اولاً، از دیدگاه حافظ عرفان و سلوک حقیقی چه راه و مشخصاتی دارد؟

ثانیاً، حافظ چه دستورات سلوکی به خود و دیگران ارائه می­کند؟

ثالثاً، نقش حضرت علی7 در سلوک عرفانی چیست؟

رابعاً، فواید غایی و نهایی این نوع سلوک عرفانی چیست؟

در خوانشی معناشناسانه و تأویل‌گرایانه این پاسخ­های اجمالی را می­توان از شعر و اندیشة حافظ - و به کمک منابع دینی و شیعی- استنباط و فرضیه­سازی کرد که سالک عارف در عرفان و سلوک حقیقی لازم است از مسیر قرآن و خاندان رسالت‰ طی طریق کند و در این راه شرط سلوک آن است که پیرو (شیعه) صادقانه و حقیقی آنان باشد بنابراین شرط و دستور سلوکی قابل برداشت از کلام حافظ آن است که اولاً، قدم صادقانه بردارد. ثانیاً، در راه خاندان نبی‰ و پیرو شیوة سلوکی آنان باشد.

فایده و نتیجة چنین سلوکی آن خواهد بود که سالک مشمول لطف و عنایات اهل‌بیت‰ و به­طور خاص حضرت علی‌7 یعنی امام و سرسلسة عارفان الهی می­گردد؛ یعنی تنها از این طریق و با این شرایط است که آن حضرت که «یدالله» و «ولی الله» مطلق است، دستگیر و دعاگو، حامی و حافظ، هادی و مراقب، مددکننده و همت­بخش سالک صادق خواهد بود.

فایدة ضمنی و روانی و سلوکی دیگر اینکه چون سالک سلوک عرفانی را در مسیر معصومان‰ قرار می­دهد، با امید و نشاط و اطمینان بیشتر در این راه پرخطر گام برمی‌دارد تا به نتیجة نهایی و غایی سلوک که همان عرفان کامل و شناخت و قرب و وصال به «غایت آمال العارفین» است، نایل گردد.

 
[1]. به تعبیر بابایی، «در مجموع بیت "ای دل اگر قدم زنی..." علایم و نشانه­های چندی از فرهنگ شیعی را همراه خود دارد.» (بابایی، 1382، ص‌‌169)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


قرآن کریم.
1.                  اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ه‍یتم‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (بی‌تا)، الصواعق المحرقة فی الرد علی أهل البدع و الزندقة، بی‌‌نا، تهران.
2.                  بابایی، رضا (1382)، درآمدی بر دین‌شناسی حافظ، قم، آیت عشق.
3.                  بروجردی، سیدحسین (1373)، جامع الاحادیث الشیعه، به کوشش اسماعیل معزی ملایری، قم، المهر.
4.                  برهان، محمد بن حسین خلف تبریزی (1361)، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
5.                  جاوید، هاشم (1398)، حافظ جاوید، چ سوم، تهران، فرزان روز.
6.                  حافظ شیرازی، شمس‌الدین (1369)، دیوان حافظ، به تصحیح غنی - قزوینی، به کوشش رحیم ذوالنور، تهران، زوار.
7.                  ــــــــــــــــــــــــ (1379)، دیوان حافظ بر اساس نسخة نویافتة بسیار کهن، گردآوری: علی بهرامیان و محمدصادق سجادی، تهران، فکر روز.
8.                  حاکم حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (۱۴۱۱-۱۴۱۰ق)، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9.                  حسن بن علی7 (1409ق)، التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه‌السلام، تحقیق محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، قم، مدرسة الإمام المهدی7.
10.             حلی، حسن بن یوسف (1381-1423ق)، کتاب الألفین الفارق بین الصدق و المین، قم، المؤسسة الإسلامیة للبحوث و المعلومات.
11.             ــــــــــــــــــــــــ (1982)، نهج الحق و کشف الصدق، تحقیق فرج­الله حسینی و رضا صدر، بیروت، دار الکتاب اللبنانی.
12.             ــــــــــــــــــــــــ (۱۴۱۱ق-۱۹۹۱)، کشف الیقین فی فضائل أمیرالمؤمنین، تحقیق حسین درگاهی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
13.             حمیدیان، سعید (1389)، شرح شوق، تهران، قطره.
14.             خرمشاهی، بهاء­الدین (1387)، حافظ، تهران، ناهید.
15.             ــــــــــــــــــــــــ (1380)، حافظ‌نامه، تهران، علمی و فرهنگی.
16.             دادبه، اصغر (1391) (به اهتمام)، حافظ (زندگی و اندیشه)، زیر نظر محمد کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دایرةالمعارف اسلامی.
17.             دهخدا، علی­اکبر (1372-1373)، لغتنامه دهخدا، تهران، روزنه.
18.             سبحانی، جعفر (1387)، دانشنامه کلام اسلامی، به کوشش جمعی از محققان، قم، مؤسسه امام صادق7.
19.             سعدی، مصلح ­بن عبدالله (1372)، کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چ نهم، تهران، امیرکبیر.
20.             سلطان علی‌شاه، سلطان محمد بن حیدر (1408ق-1988)، بیان السعادة فی مقامات العبادة، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات. 
21.             سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر (1404ق)، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تحقیق عبدالله بن عباس، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
22.             شریف رضی، محمد بن حسین (1406ق-1986م)، تلخیص البیان فی مجازات القرآن، گردآوری محمد عبدالغنی حسن، بیروت، دارالاضواء.
23.             شفیعی کدکنی، محمدرضا (1392)، زبان شعر در نثر صوفیه، تهران، سخن.
24.             شهید اول، محمد بن مکی (1401ق)، المزار، تحقیق محمدباقر موحد ابطحى اصفهانى، قم، مدرسه امام مهدى7.
25.             طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمدمحسن آقابزرگ تهرانی و احمدحبیب عاملی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
26.             ــــــــــــــــــــــــ (1414ق)، الأمالی، قم، دار الثقافه.
27.             عروسى حویزى، عبد على بن جمعة (1415ق)، تفسیر نور الثقلین، تصحیح سیدهاشم رسولى محلاتى، ط. الرابعه، قم، اسماعیلیان.
28.             فیضی، کریم (1399)، حافظ معنوی (غزلیات حافظ به روایت دکتر دینانی)، چ سوم، تهران، اطلاعات.
29.             قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا (1367-1368)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقیق حسین درگاهی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
30.             قندوزی، سلیمان بن ابراهیم (1422ق)، ینابیع المودة، تحقیق علی اشرف، قم، دار الأسوة للطباعة و النشر.
31.             کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، تصحیح‌ علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
32.             گوهرین، سیدصادق (1383)، شرح اصطلاحات تصوف، تهران، زوار.
33.             مجلسی، محمدباقر (۱۴۲۳ق-۲۰۰۳م)، زاد المعاد، تحقیق علاء‌الدین اعلمی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
34.             ــــــــــــــــــــــــ (١٤٠٣ق- ١٩٨٣م)، بحارالانوار، تحقیق سید إبراهیم میانجی و محمد باقر بهبودی، ط. الثالثه، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
35.             محمدی ری­شهری، محمد (1375)، میزان­الحکمه، قم، دارالحدیث.
36.             مرتضوی، منوچهر (1382)، مکتب حافظ، تهران،‌ توس.
37.             مصطفوی، حسن (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم‌، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌.
38.             معین، محمد (1319)، حافظ شیرین سخن، تهران، بنگاه بازرگانی پروین.
39.             ــــــــــــــــــــــــ (1378)، حافظ شیرین سخن، به کوشش مهدخت معین، تهران، صدای معاصر.
40.             ــــــــــــــــــــــــ (1364)، فرهنگ فارسی، چ هفتم، تهران، امیرکبیر.
41.             مولوی، جلال­الدین محمد (1378)، کلیات شمس یا دیوان کبیر، با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر، چ چهارم، تهران، امیرکبیر.
42.             ــــــــــــــــــــــــ (1363)، مثنوی معنوی، به تصحیح نیکلسون، به اهتمام نصرالله پورجوادی، تهران، امیرکبیر.
43.             وبگاه کتابخانه مدرسه فقاهت: https://lib.eshia.ir
44.             وبگاه کتابخانه دیجیتال نور: https://noorlib.ir
45.             وبگاه جامع الاحادیث: https://hadith.inoor.ir
46.             وبگاه کتابخانه احادیث شیعه: https://www.hadithlib.com