سکوت علی بن ابیطالب (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص) از دیدگاه حکیم ترمذی و سید حیدرآملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

 امامت و جانشینی پیامبر9‌ از دیرباز محل منازعه کلامی بین شیعه و سنی بوده است. در این میان، سکوت امیرالمؤمنین7‌در مواجهه با ابوبکر و پرهیز ایشان از قیام مسلحانه از دلیل‌هایی است که اهل سنت به نفع خود به کار می‌گیرند. حکیم ترمذی در قرن سوم هجری قمری با تکیه‌ بر همین دلیل، ‌ ردیه‌ای بر دیدگاه شیعه نگاشته است. او سکوت امیرالمؤمنین7 در برابر ابوبکر را نشانه رضایت ایشان می‌داند و قیام نکردن ایشان در عین برخورداری از قدرت و شجاعت را دلیل مشروع دانستن خلافت ابوبکر می‌داند. پس از او سید حیدر آملی در قرن هشتم هجری قمری، دلیل حکیم ترمذی را در رساله‌ای به‌نقد ‌کشیده است. او با رویکرد کلامی، به معناشناسی شجاعت و قدرت می‌پردازد و اثبات می‌کند که سکوت امیرالمؤمنین7 از روی رضایت نبوده است. نگارنده در این مقاله، مدعای حکیم ترمذی را نقد و بررسی کرده و پاسخ سید حیدر آملی درباره معناشناسی شجاعت، تهور، جُبن، قدرت و عجز را تقریر نموده؛ و به نقد استدلال حکیم ترمذی در رساله «الرد علی الرافضة» ‌پرداخته و در نتیجه روشن ساخته است که سکوت امام منافاتی با اصل قدرت و اصل شجاعت امام ندارد.

تازه های تحقیق

حکیم ترمذی سکوت نهایی امیرالمؤمنین7 در برابر ابوبکر را نشانه رضایت ایشان می‌داند و قیام نکردن ایشان را در عین برخورداری از شجاعت و قدرت، به معنای مشروع دانستن خلافت ابوبکر برمی‌شمارد. فرض حکیم ترمذی بر اساس مبانی اشاعره است. این مفاهیم در اندیشه و مبنای سید حیدر آملی متفاوت و ناسازگار با مبانی اشاعره است. نادرستی مفاهیم به‌کاررفته در ماده قیاس اقترانی حکیم ترمذی با وجود صحت شرایط کلی قیاس شکل اول به کار رفته در استدلال او، موجب نتیجه‌گیری نادرست وی شده است. آملی با رد این مبانی، مفاهیم محل نزاع را بازتعریف می‌کند. حاصل بحث آن می‌شود که امام قادر است بر آنچه می‌تواند و عاجز است از آنچه نمی‌تواند و این حالت، با توجه به نظریه «اعتدال اخلاقی» نقص نیست و رذیلت به شمار نمی‌آید، بلکه فضیلت است و هرکس آن را رذیلت بشمارد تصور درستی از مفاهیم «فضیلت» «رذیلت»، «قدرت» و «عجز» ندارد، اگرچه با تصور درست و شایسته از این مفاهیم اصلاً چنین سخنی را نخواهد گفت.[1] (آملی، ۱۳۹۳، ص‌۲۹۲)

آملی می‌گوید: امام تکلیف ندارد با همه عالم بجنگد، بلکه به میزان قدرت و تمکّن مکلف است، نه بیشتر و نه کمتر. این وضعیت - آن‌گونه که برخی گمان کرده‌اند - مستلزم سلب قدرت نیست، بلکه مستلزم ثبوت قدرت و حصول شجاعت است (آملی، ۱۳۹۳، ص‌۲۹۱)؛ زیرا عاجز بودن در موضعی و عاجز نبودن در موضعی دیگر، به‌طور مطلق منافی قدرت نیست، بلکه منافی قدرت در عین همان موضع است. (آملی، 1393، ص‌291) چون قدرت متقدم بر فعل است، فرض عرضی بودن قدرت و مقارنت با فعل پذیرفتی نیست. منازع طرف اشاعره را گرفته و با فرض عرضی بودن قدرت و مقارنت آن با فعل، عجز را متصور نمی‌داند؛ زیرا درصورتی‌که قدرت را کیفیتی عرضی بدانیم، ترک فعل را نمی‌توان تصور کرد، و اگر کسی را قادر بدانیم هیچ‌گاه تصور قادر نبودن بر او صدق نخواهد کرد، درحالی‌که علاوه بر دلایل نقلی مخالف این دیدگاه، تعریف صحیح «قدرت» و مفاهیم وابسته به محل تنازع، تصور نادرست را از بین می‌برد و پاسخ صحیح را روشن می‌کند. آملی بر اساس همین تعاریف صحیح می‌گوید: «قدرت دادن به امام بر خداوند واجب است؛ اما از جهت نصرت و یاوری و مساعدت بر خداوند واجب نیست، بلکه بر خلق واجب است.»[2] (آملی، ۱۳۹۳، ص‌۲۹۳)

شایسته توجه است که علاوه بر رویکرد کلامی به مسئله سکوت امام علی7 که در این مقاله به آن پرداخته شد، پژوهشگران در رویکردهای نقلی - تحلیلی فرمایش‌های حضرت7 در نهج‌البلاغه، چرایی سکوت حضرت را این‌گونه برشمرده‌اند: حفظ اتحاد مسلمانان و نبود تفرقه در بین ایشان؛ ترس از ارتداد و بازگشت نومسلمانان به کفر؛ زوال دین و از بین رفتن زحمات طاقت‌فرسای پیامبر و مسلمانان، نداشتن یار و یاوری که حضرت را در به دست آوردن حقش یاری کند؛ بروز جنگ‌های داخلی و در نتیجه ریختن خون مسلمانان؛ مساعد نبودن افکار عمومی برای پذیرش حضرت علی7 در مسند خلافت؛ وجود کینه‌های قدیمی و مقاومت صاحبان آنها با حضرت علی7. (سید موسوی، 1379، ص‌70)


 
[1]. «لأنّ کلّ من یتصوّر هذه المعانی علی ما ینبغی، لایقول ذلک أصلاً.»
[2]. «لهذا قال أصحابنا: بأنّ تمکین الإمام من حیث القدرة واجبة علی الله تعالی، لکن من حیث النصرة و المساعدة لیس بواجب علیه، بل هو واجب علی الخلق»و جعلوا اللطف بذلک قسمین، و قالوا: الإمام لطف بنفسه، و الإمامة لطف آخر.

 

کلیدواژه‌ها


1.                  ابن عربی، محمدبن‌علی (1381)، الفتوحات المکیة فی معرفة أسرار المالکیة والملکیه، تحقیق محمد خواجوی، تهران، مولی.
2.                  اترک، حسین (1392)، «نوآوری‌های محسن فانی کشمیری در نظریه اعتدال»، فصلنامه معرفت اخلاقی، سال چهارم، ش دوم، ش مسلسل ۱۴.
3.                  ــــــــــــــــ (1395)، نظریه اعتدال در اخلاق اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
4.                  استادی، رضا (1382)، «کتاب‌شناسی سید حیدر آملی;»، مجله آیینه پژوهش، ش 83.
5.                  اشعری، علی بن اسماعیل (1362)، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ترجمه محسن مؤیدی، تهران، امیرکبیر.
6.                  آملی، سید حیدر (1392)، جامع الاسرار و منبع الانوار، ترجمه سید یوسف ابراهیمیان آملی، قم، قائم آل محمد.
7.                  ــــــــــــــــ (1393ش)، «رساله رفع المنازعة والخلاف لتخلیص بعض الناس عن الانحراف»، در جشن‌نامه آیت‌الله رضا استادی، تصحیح محمد برکت، به کوشش رسول جعفریان، قم، نشر مورخ.
8.                  برکة، عبدالفتاح عبدالله (1971)، الحکیم الترمذی و نظریته فی الولایة، قاهره، مجمع البحوث الاسلامیة.
9.                  ترمذی، محمد بن عیسی (1419ق)، الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی، مصر - قاهره، دار الحدیث.
10.             تفتازانی، سعدالدین (1409ق)، شرح المقاصد، تحقیق و تعلیق عبدالرحمن عمیره، قم، الشریف الرضی.
11.             جدیدی نژاد، محمدرضا (1382)، معجم مصطلحات الرجال و الدرایة، اشراف محمدکاظم رحمان ستایش، قم، دارالحدیث.
12.             جعفریان، رسول (1393)، جشن‌نامه آیت‌الله رضا استادی، قم، نشر مورخ.
13.             جیوشی، محمدابراهیم (1400ق)، «الحکیم الترمذی و قضایا علم الکلام»، مجله منبر الاسلام، السنة الثامنة والثلاثون، العدد ۲.
14.             حکیم ترمذی، محمد بن علی (1965م)، ختم الاولیاء، تحقیق اسماعیل یحیی عثمان بیروت، مطبعة الکاثولیکیة.
15.             ــــــــــــــــ ، محمد بن علی (بی‌تا)، رسالة الرد علی الرافضة، نسخه خطی به شماره ثبت 770، برگ 83 ب تا 87 أ، استانبول، کتابخانه ولی‌الدین.
16.             خواجوی، محمد (1389)، ریشه‌های هویتی تشیع و عرفان، تهران، گام نو.
17.             دارمی، عبدالله بن عبدالرحمن (1421ق)، مسند الدارمی (سنن الدارمی)، عربستان - ریاض، دار المغنی.
18.             راتکه، برند (1379)، دو اثر از حکیم ترمذی: مفهوم ولایت در دوران آغازین عرفان اسلامی، ترجمه مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز.
19.             ــــــــــــــــ (1382)، دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی.
20.             زهری، خالد (1434ق)، حکیم خراسان وأنیس الزمان محاولة لصوغ سیرة بیبلوغرافیة للحکیم الترمذی، الرباط، مرکز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث - رابطة المحمدیة للعلماء.
21.             سید موسوی، سید حسین (1379)، «رفتار سیاسی علی7 در مقابل خلافت»، مجموعه مقالات همایش سیره اجتماعی و حکومتی امام علی7، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد - انتشارات امام محمدباقر7.
22.             سیدرضی (1379)، نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، مشهور.
23.             شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (1364ش)، الملل والنحل، تحقیق محمد بدران، قم، الشریف الرضی.
24.             طوسی، نصیرالدین محمد بن محمد (1399ق)، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، حاشیه‌نویسی ابراهیم موسوی زنجانی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
25.             طهرانی، آقابزرگ (1403ق)، الذریعة إلی تصانیف الشیعة، بی‌جا، دار الأضواء.
26.             قائدان، اصغر و معتمد لنگرودی، فاطمه (1397ش)، «مصداق وصی در متون و روایات اهل سنت با تأکید بر سخنان پیامبر و صحابه»، دو فصلنامه سیره پژوهی اهل‌بیت، سال چهارم، ش ششم.
27.             کریمی زنجانی، محمد (1385ش)، عرفان شیعی به روایت سید حیدر آملی، تهران، اطلاعات.
28.             مجتبایی، فتح‌الله (1367ش)، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، بنیاد دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.