آغاز غیبت امام دوازدهم (عج): حیرت شیعیان و نقش عالمان شیعه در رفع آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

غیبت امام دوازدهم علیه‌السلام، به‌ویژه آغاز غییبت کبری که از سال 329 ق آغاز شد، آغاز دوران دشواری در جامعه شیعی به لحاظ اعتقادی بود که شیعیان، با بحران بزرگی مواجه شده و به حیرتی عجیب گرفتار شدند. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پس از اشاره‌ای کوتاه درباره غیبیت صغری و کبری و چگونگی آغاز غیبت کبری، به بررسی وضعیت اعتقادی شیعیان و حیرتی که آنان بدان گرفتار شدند پرداخته و علل آن را بررسی کرده و سپس، به نقش برجسته عالمان شیعه برای رفع این حیرت پرداخته است. بر اساس این تحقیق، در این دوران، سردرگمی گسترده و بحرانی فراگیر دامنگیر شیعیان بوده که شیعیان از بغداد تا اقصی نقاط خراسان، درگیر آن بوده و باعث پراکنده شدن شیعیان به فرقه‌های گوناگون شده بوده است. سه عامل طولانی شدن غیبت، اختناق و شدت تقیه، و شبهه‌افکنی فرقه‌های دیگر به‌ویژه زیدیه و معتزله از مهم‌ترین عوامل پیدایش این بحران بوده است. اما آنچه اهمیت بیشتری داشت، نقش عالمان شیعه در زدودن این بحران و حیرت، و روشنگری آنان در این جهت بود. آثار بسیاری در قرن چهارم و پنجم هجری از سوی بسیاری از بزرگان شیعه نگاشته شد که نشانه اهتمام آنان به رفع بحران از جامعه شیعه به حساب می‌آید.

تازه های تحقیق

مسئله غیبت امام دوازدهم7 برای شیعیان دوازده‌امامی یک مسئله مهم است که امروزه جزو بدیهی‌ترین عقاید این دسته از شیعیان به حساب می‌آید؛ اما این مطلب به لحاظ تاریخی، در آغاز غیبت امام، دشواری‌های بسیاری برای شیعیان به وجود آورده بود. مشکل اصلی آن بود که تنها بخش اندکی از شیعیان از مسئله غیبت امام دوازدهم اطلاع و آگاهی کامل و کافی داشتند و این مسئله برای همه شیعیان به نحو دقیق تبیین نشده بود. ازاین‌رو، مسئله غیبت برای بسیاری از جامعه شیعی، امری غیر مترقبه و غیر منتظره بوده است. به همین سبب، با تحقق غیبت امام دوازدهم7، بحران اعتقادی بزرگی دامنگیر شیعیان شد که در منابع تاریخی و کلامی، از آن به «حیرت» تعبیر شده است. ازاین‌رو، غیبت امام دوازدهم7، به‌ویژه غییبت کبرا که از سال 329 هجری آغاز شد، آغاز دوران دشواری در جامعه شیعی به لحاظ اعتقادی بود و بدنه اصلی جامعه شیعی با بحران بزرگی مواجه گردید و به حیرتی عجیب گرفتار شد. بر اساس این تحقیق، حیرت شیعیان بسیار فراگیر بود و اکثر شیعیان را به خود مشغول کرده بود و در برهه‌ای از تاریخ، سردرگمی گسترده و بحرانی فراگیر دامنگیر شیعیان شده بود که شیعیان از بغداد تا اقصا نقاط خراسان درگیر آن بودند و همین موجب پراکنده شدن شیعیان به فرقه‌های گوناگون بوده است. عوامل بسیاری در این سردرگمی نقش داشت که سه عامل طولانی شدن غیبت، اختناق و شدت تقیه، و شبهه‌افکنی فرقه‌های دیگر، به‌ویژه زیدیه و معتزله از مهم‌ترین عوامل پیدایش این بحران به شمار می‌آید. با این حال، آنچه اهمیت بیشتری داشت نقش عالمان شیعه در زدودن این بحران و حیرت، و روشنگری آنان در این زمینه بود. عالمان شیعه در برابر این سردرگمی، به تلاش‌های عالمانه بسیاری مبادرت کردند و آثار بسیاری در قرن چهارم و پنجم هجری از سوی بسیاری از بزرگان شیعه نگاشته شد که نشانه اهتمام آنان به رفع بحران از جامعه شیعه به حساب می‌آید. ایشان توانستند تا اواخر قرن چهارم هجری و در نهایت تا اواسط قرن پنجم هجری، بر این مشکل کاملاً فائق آیند و شبهات مربوط به غیبت امام دوازدهم7 را برطرف سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1.                  ابن بابویه قمی، علی بن حسین (1404ق)، الامامة والتبصرة من الحیره، قم، مدرسة الامام المهدی(عج).
2.                  ابن صوفی، علی بن محمد (1422ق)، المجدی فی انساب الطالبیین، تصحیح سیدمهدی رجائی، مقدمه سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، چ دوم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
3.                  ابن ندیم، محمد بن اسحاق (1398ق)، الفهرست، بیروت، دار المعرفه.
4.                  اشعری قمی، سعد بن عبدالله (‎۱۳۴۱)، المقالات والفرق، تصحیح محمدجواد مشکور، تهران، عطایی.
5.                  جلالی، سیدلطف‌الله (1392)، تاریخ تشیع (1): شیعه در عصر حضور امامان تا پایان غیبت صغرا، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
6.                  حسین، جاسم (‎۱۳۶۷)، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم7، ترجمه محمدتقی آیت‌اللهی، تهران، امیرکبیر.
7.                  خزاز قمی، علی بن محمد (1392)، کفایة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر، ترجمه و تحقیق رضا رفیعی، قم، زمزم هدایت. 
8.   شریف مرتضی، علی بن الحسین (1405ق)، رسائل الشریف المرتضی، «رسالة فی غیبة الحجه»، به اهتمام سیداحمد حسینی و سیدمهدی رجائی، قم، دارالقرآن الکریم.
9.                  شهرستانی، محمد بن عبدالکریم (۱۳۹۵ق)، الملل و النحل، تحقیق محمد سیدکیلانی، بیروت، دارالمعرفة.
10.             صدوق، محمد بن علی (۱۴۰۵ق)، کمال‌الدین و تمام النعمه، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
11.             طوسی، محمد بن حسن (۱۴۱۱ق)، الغیبه، تحقیق عبادالله طهرانی و علی‌احمد ناصح، قم، مؤسسةالمعارف الاسلامیه.
12.             مفید، محمد بن محمد (1416ق)، الارشاد الی معرفة حجج الله علی العباد، چ دوم، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.
13.             ـــــــــــــــــــــــــــ (بی‌تا)، الفصول العشرة فی الغیبه، قم، مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر.
14.             ـــــــــــــــــــــــــــ (‎۱۳۶۲)، الفصول المختارة من العیون والمسائل، گزینش سیدمرتضی علی ‌بن الحسین موسوی، ترجمه جمال‌الدین محمد خوانساری با تصحیح و اهتمام خانبابا مشار، تهران، نوید.
15.             نعمانی، محمد بن ابراهیم (1397ق)، کتاب الغیبه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق.
16.             نوبختی، حسن بن موسی (1355ق)، فرق الشیعه، به اهتمام محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، المطبعة الحیدریة.
17.             همدانی، قاضی عبدالجبار (بی‌تا)، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، به اهتمام محمد مصطفی حلمی و دیگران، قاهره، الدار المصریه.
Sachedina, A. (1981), Islamic Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism, New York, University of New York Press.