کلیدواژه‌ها = اشعری
ایرانیان و نقش کوفه در تشیّع آنان

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 7-46

علی بابایی سیاب؛ حسین پوراحمدی


اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی