اربعین امام حسین(ع) و جریان بازگشت اهل‌بیت به کربلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس جامعة المصطفی

چکیده

از چهلمین روز شهادت امام حسین× در فرهنگ شیعه به عنوان «اربعین» یاد می‌شود و شیعیان و محبان اهل‌بیت‰ در این روز به زیارت آن حضرت می‌روند. نخستین کسی که در اربعین اول به زیارت سیدالشهداء× در کربلا رفت، جابر بن عبدالله انصاری بود؛ اما درباره بازگشت اهل‌‌بیت امام حسین× از شام به کربلا در روز اربعین گزارش روشنی وجود ندارد. مقاله حاضر به این پرسش پرداخته است که آیا اهل‌بیت سیدالشهداء× توانستند در اربعین اول به کربلا بروند یا خیر؟ در این باره بین علما و محققان به‌طور کلی دو دیدگاه شکل گرفته است: برخی آن را استبعاد کرده و حتی عملاً ناممکن برشمرده‌اند؛ ولی برخی دیگر دلایل و شواهد متعددی بر امکان و وقوع آن‌ اقامه کرده‌اند. نگارنده با مطالعه و بررسی منابع ذی‌ربط و با نقد و ارزیابی دلایل دو دیدگاه، به این نتیجه دست‌ یافته است که هیچ یک از دو نظریه بازگشت و عدم بازگشت اهل‌بیت به کربلا از قطعیت برخوردار نیست؛ زیرا شواهد و قراین قابل‌توجهی به نفع هر دو نظریه وجود دارد؛ ولی درعین‌حال نظریه بازگشت اهل‌بیت به کربلا محتمل‌تر به نظر می‌رسد. این تحقیق با رویکرد تاریخی و روش «توصیفی - تحلیلی» انجام شده است.

تازه های تحقیق

از چهلمین روز شهادت امام حسین× در فرهنگ شیعه به عنوان «اربعین» یاد می‌شود و زیارت آن حضرت در این روز مستحب است و دو زیارت نیز برای سیدالشهداء× در این روز وارد شده است.

در میان شیعه مشهور است که جابر بن عبدالله انصاری در اربعین سال 61 هجری برای زیارت امام حسین به کربلا آمد و او نخستین زائر سیدالشهداء× بود. اما در بازگشت اهل‌بیت امام حسین× از شام به کربلا در روز اربعین، اختلاف است و در این باره، دو دیدگاه مخالف و موافق شکل گرفته است.

بر اساس دیدگاه مخالفان، بازگشت اهل‌بیت در اربعین سیدالشهداء× به کربلا به علت مسافت طولانی بین شام و عراق، عملاً ناممکن بوده و در منابع اولیه نیز گزارش نشده و حتی برخی منابع متقدم به مراجعت آنان به مدینه تصریح کرده‌اند.

اما بر اساس دیدگاه موافقان، اولاً شواهد و قراین کافی بر امکان پیمودن مسافت شام تا عراق در مدت زمان ده روز وجود دارد و ثانیاً دلایل و شواهد متعددی از وقوع بازگشت اهل‌بیت به کربلا حکایت می‌کند؛ مانند مشهور بودن الحاق سر مطهر سیدالشهداء× به بدن آن حضرت، مشهور بودن بازگشت اهل‌بیت به کربلا، تصریح ابوریحان بیرونی بر بازگرداندن سر مطهر امام حسین به کربلا در بیستم صفر و آمدن اهل‌بیت آن حضرت در این روز به کربلا، مشهور بودن تشرّف جابر بن عبدالله انصاری به کربلا در روز اربعین و ملاقات اهل‌بیت با جابر مطابق برخی گزارش‌ها.

در نهایت، می‌توان گفت: هر دو دیدگاه موافق و مخالف مسئله بازگشت اهل‌بیت به کربلا، دلایل و شواهد قابل توجهی دارند. بنابراین هیچ یک از دو دیدگاه از قطعیت برخوردار نیست و درباره آمدن اهل‌بیت به کربلا در اربعین اول، اظهار نظر قطعی دشوار است. البته دلایل و شواهد نظریه بازگشت اهل‌بیت به کربلا، بیشتر ایجابی بوده و دلایل و شواهد نظریه عدم بازگشت، بیشتر سلبی است. بر این اساس، نظریه بازگشت اهل‌بیت به کربلا در اربعین سال 61 محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا مشهور بودن الحاق سر مطهر امام حسین به بدن حضرت و مشهور بودن آمدن اهل‌بیت به کربلا و نیز گزارش بیرونی از آمدن اهل‌بیت به کربلا و بازگرداندن سر آن حضرت و خبر ملاقات اهل‌بیت با جابر در کربلا، احتمال بازگشت آن بزرگواران را در روز اربعین و یا چند روز بعد از اربعین تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


1.                  ابن اثیر جزری، عزالدین علی بن ابی‌الکرم (1965م)، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر.
2.                  ابن جوزی، عبدالرحمان (۱۴۲۶ق)، الرّد علی المُتعصّب العنید المانع من ذمّ یزید، تحقیق محمد هیثم عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
3.                  ابن سعد، محمد (۱۴۱۴ق)، الطبقات الکبری، الطبقة الخامسه، تحقیق محمد بن صامل السلمی، طایف، مکتبة الصدیق.
4.                  ابن شهرآشوب، محمد بن علی (بی‌تا)، المناقب (مناقب آل ابی‌طالب)، تصحیح هاشم رسولی و محمدحسین آشتیانی، قم، علامه.
5.                  ابن مشهدی، محمد بن جعفر (۱۳۷۸ش)، المزار الکبیر، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
6.                  ابن نما حلی، جعفر بن محمد (۱۴۰۶ق)، مُثیر الأحزان، قم، مدرسه امام مهدی.
7.                  ارباب قمی، محمد بن محمدتقی (1379)، الاربعین الحسینیة،‌ تهران،‌ سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارات اسوه، (نسخه دیجتال کتابخانه قائمیه اصفهان).
8.                  امین عاملی، سید محسن (۱۴۰۶ق)، أعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
9.                  ــــــــــــــــــــــــ (1996م)، لواعج الأشجان فی مقتل الحسین، تحقیق، حسن امین، بیروت، دارالأمیر للثقافة و العلوم.
10.             بهائی، محمد بن حسین (1896م)، توضیح المقاصد، مصر، مطبعة المحروسه (موجود در کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، قم).
11.             بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد (1380)، الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، تحقیق پرویز اذکایی، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
12.             حلی، علی بن یوسف (1408ق)، العُدد القویة لدفع المخاوف الیومیه، تحقیق مهدی رجائی و محمود مرعشی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
13.             خوارزمی، موفق بن احمد اخطب خوارزم (۱۳۸۱)، مقتل الحسین، تحقیق محمد سماوی، قم، انوار الهدی.
14.             سبط بن جوزی، یوسف بن قزاوغلی (۱۳۲۶ق)، تذکرة الخواص من الأمة بذکر خصائص الأئمه، تحقیق حسین تقی‌زاده، قم، المجمع العالمی لأهل البیت.
15.             سید بن طاووس، علی بن موسی (۱۳۷۶)، الإقبال بالأعمال الحسنه، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
16.             ــــــــــــــــــــــــ (۱۳۸۳)، لهوف (سوگنامه سالار شهیدان)، ترجمه علیرضا رجالی تهرانی، چ ششم، قم، انتشارات نبوغ.
17.             ــــــــــــــــــــــــ (۱۴۱۷ق)، مصباح الزائر، قم، مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث.
18.             شریف مرتضی (1405ق)، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم.
19.             شهید اول، محمد بن مکی عاملی (1410ق)، المزار، قم، مدرسه امام مهدی.
20.             صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۳۷۶ش)، الأمالی، چ ششم، تهران، کتابچی.
21.             طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۹۰ق)، إعلام الوری بأعلام الهدی، چ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
22.             طبری، ابی‌جعفر محمد بن ابی‌القاسم (1383ق)، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ط. الثانیه، نجف، المکتبة الحیدریه.
23.             طبری، عمادالدین حسن بن علی (1383ش)، کامل بهائی، تصحیح اکبر صفدری قزوینی، تهران، مرتضوی.
24.             طبری، محمد بن جریر (۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م)، تاریخ الطبری (تاریخ الأمم والملوک)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، ط. الثانیه، دارالتراث.
25.             طوسی، محمد بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، تصحیح حسن موسوی خرسان، ط. الرابعه، تهران،‌ دارالکتب الاسلامیه.
26.             ــــــــــــــــــــــــ (1411ق)، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه.
27.             فتّال نیشابوری، محمد بن احمد (۱۳۷۵)، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، قم، رضی.
28.             قاضی طباطبائی، سید محمدعلی (۱۳۸۳ش)، تحقیق درباره اوّل اربعین حضرت سیدالشهداء، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
29.             قمی، شیخ عباس (۱۳۹۰)، منتهی الآمال، تهران، مبین اندیشه.
30.             کفعمی عاملی، تقی الدین ابراهیم بن علی (1405ق)، مصباح الکفعمی (جُنّة الأمان الواقیة و جَنّة الإیمان الباقیه)، ط. الثانیه، قم، دار الرضی.
31.             مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تصحیح جمعی از محققان، ط. الثانیه، بیروت، دارإحیاء التراث العربی.
32.             مطهری، مرتضی (۱۳۸۶)، مجموعه آثار، ج۱۷ (حماسه حسینی)، چ دهم، تهران، صدرا.
33.             مغربی تمیمی، قاضی نعمان بن محمد (۱۴۰۹ق)، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار، تحقیق محمد حسینی جلالی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
34.             مفید، محمد بن نعمان (۱۴۱۳ق - الف)، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تحقیق مؤسسة آل‌البیت لإحیاء التراث، قم، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید.
35.             ــــــــــــــــــــــــ (1413ق - ب)، کتاب المزار، تصحیح محمدباقر ابطحی، قم، کنگرة جهانی هزارة شیخ مفید.
36.             ــــــــــــــــــــــــ (1422ق)، مسارّ الشیعة در «مجموعة نفیسة فی تاریخ الأئمه»، بیروت، دارالقاری.
37.             نوری، میرزاحسین (1386)، لؤلؤ و مرجان، تحقیق جابر رضوانی، قم، بنی‌الزهراء.