ابن ابی‏‌الحدید و نقش او در تاریخ اجتماعی ـ فکری اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

ابن ابی‏‌الحدید معتزلی یکی از شخصیت‏‌های برجستة اسلامی قرن ششم و هفتم هجری و از رهبران فکری اندیشة اعتزال در دوره‏‌های متأخّر به شمار می‏‌رود؛ اما با شرح کتاب نهج‏‌البلاغه امام علی† با رویکردی تاریخی، تحلیلی و کلامی، جایگاهی در میان اهل اندیشه، به ویژه شیعیان، یافته است، تا بدان‏‌جا که مطالعة تاریخ صدر اسلام، به‏‌ویژه آنچه به جریان‏‌های سیاسی پس از رسول خداˆ مرتبط می‏‌شود، بدون نظر به داده‏‌های وی ناقص می‏‌نماید. بدین روی، عدة زیادی از نویسندگان در گذر تاریخ، دربارة وی و شرح نهج‏‌البلاغه او قلم زده و آثاری پدید آورده‏‌اند. از آن‏‌رو که هر انسانی در اندیشه‏‌ورزی و نوع نگاه خویش، از عوامل پیرامونی تأثیر می‏‌پذیرد، ابن ابی‏‌الحدید نیز ازاین قاعده بیرون نمانده و تحت تأثیر مسائل گوناگونی قرار داشته است؛ عوامل خانوادگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز اعتقادی و فرهنگی. از این‏‌رو، در این نوشتار، به اختصار زیست‏‌نامه و اندیشه‏‌های او بررسی شده تا شناخت بهتری از شخصیت و انگیزه‏‌های او در ورود به شرح نهج‏‌البلاغه ارائه گردد. برای دست‏‌یابی به این هدف، نگاهی به بسترهای اندیشگی او ضروری می‏‌نماید.

کلیدواژه‌ها