تعداد مقالات: 270

251. علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی


252. نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


253. بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


254. بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


255. اخلاق و عرفان شیعی و تلفیق آنها از نظر خواجه نصیر‌الدین طوسی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 162-192

علی‌اکبر افراسیاب‌پور


256. امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه

دوره 18، شماره 72، زمستان 1399، صفحه 165-182

رضا خیابانی؛ حمیدرضا شریعتمداری


257. سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


259. واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


260. گمانه‌زنی هایی در باب علل گرایش تیموریان به تشیع

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 175-204

مسعود بیات


261. امویان؛ مبلّغ تقابل صحابه و اهل‌بیت

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 185-218

محمّدرضا هدایت‌پناه


262. محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی


263. تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


264. بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان


266. داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


267. نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه‌چراغ)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 229-254

سید ابوالقاسم فروزانی


268. سبک استدلال‌های امام علی علیه مخالفان در نهج‌البلاغه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 233-246

علی اکبر عباسی


269. تطوّر مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقة شیخیه

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 235-260

مسلم محمدی؛ محمد محمدی


270. ردّیه‌های تاریخی علیه شیعه نقد و بررسی «منهاج السّنة النّبویه»

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391

محسن الویری؛ سیدعلی حسین‏ پور