کلیدواژه‌ها = محمد‌بن‌عبدالله
تعداد مقالات: 2
2. واکاوی قیام محمد‌بن‌عبدالله (نفس زکیه) و نتایج و پیامدهای آن

دوره 12، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 203-226

صادق آئینه وند؛ هادی بیاتی؛ هادی استهری