کلیدواژه‌ها = عراق
تعداد مقالات: 7
3. رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، زمستان 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری


4. جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق

دوره 12، شماره 46، تابستان 1393، صفحه 107-140

علی آدمی؛ حوا ابراهیمی پور


7. شیعیان و فرصت‌ها و چالش‌های حضور آنان در آفریقا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 107-146

سیده مطهّره حسینی