کلیدواژه‌ها = نخل‌گردانی
تعداد مقالات: 2
1. نخل‌گردانی؛ روایت مردمی ـ اجتماعی هنرمندانه‌ از مرگ

دوره 16، شماره 62، تابستان 1397، صفحه 33-50

فهیمه زارع زاده؛ زهرا رهبرنیا