نمادهای حماسۀ عاشورا در شعر معاصر پارسی و عرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هییت علمی دانشگاه صدا و سیما

چکیده

حماسۀ عاشورا در سال 61 هجری قمری، برشی فاخر، مانا، مقدس و رهایی بخش بوده که هیچ رخدادی در تاریخ انسان از زوایای گوناگون قابل قیاس با آن نیست. مظلومیت، پاکی و پیراستگی، حقانیت، خدایی بودن، اخلاص، آزادگی، دلیری، فداکاری، شوریدگی و شرایط عطش و آتش و قحط آب و محرومیت کودکان و اندک بودن یاران امام (ع) از سویی و وارونۀ این ویژگی ها در جبهۀ مقابل از دیگر سو، نمایه ای زیبا و پرجاذبه از عاشورا نمایان ساخته که بنا به گفتار سالار شهیدانش، یارانی وفاپیشه تر و بهتر از آنان سراغ نداشته و به گزارش قافله سالار اسیرانش: «به خدا جز زیبایی ندیدم». این حماسۀ بشکوه به نمادهایی ارزشمند شهره گردیده که هنر و ادب جوامع مسلمان و آزادگان غیرمسلمان را زینت می بخشد. نمادهای عاشورا به سه گونه تقسیم می شوند
1- نمادهای مادی و طبیعی
2- نمادهای دینی و آیین
3- نماد اسطوره ای

کلیدواژه‌ها