تحلیلی بر تاریخ نذورات آستان‌قدس‌رضوی از صفویه تا قاجاریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

نذر و اهدا در میان جوامع گوناگون و البته در تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران قدمتی دراز دارد. این رفتار و عمل دینی در بارگاه امام رضا(ع) از سده‌های گذشته تا حال تشکیلات خاصی را می‌طلبیده است. بی‌تردید شناسایی و خوانش اسناد نذوراتِ آن آستان مقدس، بخش مهمی از رفتار جامعه را از صدر تا ذیل به تصویر می‌کشد و نحوه ساماندهی و مصارف نذورات را آشکار می‌کند. از آنجا که مقاله یا کتابی درباره ارزش‌های تاریخی« اسناد نذر» در جامعه ایران تا به امروز نوشته نشده است، این مقاله قصد دارد بادرنظر گرفتن این موضوع که اسناد مزبور، طبقه‌بندیِ منظم و دقیق و منحصربه‌فردی به لحاظ زمانی در آرشیو مزبور دارد و امکان پژوهش در حوزه تاریخ محلی را امکان‌پذیر می‌کند، انواع نذورات و مصارف آن را در اسناد، آشکار و ارزش‌های سند‌شناسی و رابطه نذر را با طبقات اجتماعی نشان دهد. روش پژوهش در مقاله حاضر،

کلیدواژه‌ها