نویسنده = علی احمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. عمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی

دوره 14، شماره 53، بهار 1395، صفحه 143-170

علی احمدزاده؛ خلیل پروینی