فقه شیعه و جایگاه آن نزد مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 191-210

مهدی رستم نژاد


تأثیر‌پذیری نیایش‌های قیصر امین‌پور از صحیفة سجادیه

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 191-224

سیدمرتضی هاشمی؛ نسرین تهمتن


ارزیابی ماهیت سیاسی ـ فکری جنبش شهید فخ در مقایسه با قیام کربلا

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 181-204

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمدرضا بارانی


پراکنش علما در سدة دوازدهم

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 187-206

محمدمهدی مرادی خلج؛ حمید حاجیان پور؛ زهرا عبدی


ذبح و شکار، از منظر حقوق حیوانات در فقه شیعه

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 201-232

سیدمحمدجواد وزیری فرد؛ احمد اولیایی


واکاوی قیام محمد‌بن‌عبدالله (نفس زکیه) و نتایج و پیامدهای آن

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 203-226

صادق آئینه وند؛ هادی بیاتی؛ هادی استهری


أنفسنا و معناشناسی تاریخی مفهوم آن در ادبیات دینی

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 211-238

محمّدجواد نجفی؛ سیدمحمّدتقی موسوی کراماتی


پیامدهای سیاست شاه‌عباس در براندازی حکومت شیعی آل‌کیا در گیلان

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 221-244

محمدحسن رازنهان؛ سهیلا نعیمی


امالی‌نویسی در تاریخ حدیث شیعه

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 207-224

کرم سیاوشی؛ جواد محمدی


بررسی و توضیح جایگاه موقوفات امام علی(ع)

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 227-248

عفت خوشندودی؛ اصغر منتظرالقائم


ظرفیت‌ها و چالش‌های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 233-257

ابوالحسن نواب؛ مجید شاکرسلماسی


بررسی نقش تشیّع در ورود و گسترش اسلام به آسیای جنوب شرقی

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 245-274

محمّدرضا بارانی؛ محمّدعلی ربانی


تشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 239-258

حمید رضا مطهری؛ محمدعلی چلونگر


رویکردهای سه‌گانة بزرگان تاریخ اهل‌سنت به غدیر

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 249-282

سیدمرتضی حسینی


وحدت مذهبی ایرانیان در دورة صفوی

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 259-282

احسان اشراقی؛ نصرت خاتون علوی


تقیه از نگاه مفسّران و فقیهان فریقین

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 275-287

غلامحسین اعرابی


تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 7-54

ابوطالب احمدی ارکمی؛ محمد حسن نامی