بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه با نگاهی به انقلاب بحرین

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 7-34

صفی ا لله شاه قلعه؛ مسعود اخوان کاظمی


بررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی‌عمار

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 7-24

سیدابوالقاسم فروزانی؛ لیدا مودت


تحلیل گفتمانی وحدت شیعه/ سنی

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 7-28

سیدصادق حقیقت


نقدی بر اندیشة جابری دربارة شیعه

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 7-36

محسن دریابیگی


ژئوپلیتیک شیعه و قلمروخواهی ایران در شرق مدیترانه

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 7-29

زهرا پیشگاهی فرد؛ شهریار نصرتی؛ شهناز بازدار


ایرانیان و نقش کوفه در تشیّع آنان

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 7-46

علی بابایی سیاب؛ حسین پوراحمدی


تقابل نئوسلفی‌ها با شیعیان و پیامدهای آن بر اتحاد جهان اسلام

دوره 13، شماره 52، بهمن 1394، صفحه 7-34

ناصر پورحسن؛ عبدالمجید سیفی


بررسی اندیشه سیاسی شریف رضی درباره خلافت اسلامی

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 7-34

علی‌اصغر شاهسون؛ محمد نصیری


پیامدهای اقتصادی جنگ‌های دوران خلافت امام علی‌

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 7-30

وجیهه گل‌مکانی؛ هادی وکیلی


گفتمان سیاسی شیعی؛ جهانی‌شدن و بازتولید سلفی‌گری معاصر

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد‌رضا کلان فریبایی؛ مرتضی شیرودی


تحلیلی بر تاریخ نذورات آستان ‌قدس‌ رضوی از صفویه تا قاجاریه

دوره 15، شماره 59، مهر 1396، صفحه 7-28

پیمان ابوالبشری؛ آمنه ابراهیمی


مهاجرت میرزای شیرازی به سامرا (1291-1312 ق)؛ زمینه‌ها و پیامدهای آن

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 7-36

عباس قدیمی قیداری؛ محمد کشاورز بیضایی


طرح شیعه از علم دین

دوره 19، شماره 74، تیر 1400، صفحه 7-28

10.22034/shistu.2022.530404.2054

محمدهادی محمودی؛ شهرام پازوکی