کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


بررسی اندیشه سیاسی شریف رضی درباره خلافت اسلامی

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 7-34

علی‌اصغر شاهسون؛ محمد نصیری


مشروعیت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه: درآمدی بر مشروعیت عدالت‌بنیاد

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 87-118

سیدمحمدعلی حسینی‌زاده