کلیدواژه‌ها = هنر شیعی
هنر مطلوب از منظر اندیشه اسلامی

دوره 20، شماره 79، مهر 1401، صفحه 7-38

10.22034/shistu.2023.1987701.2327

ناصر مقدم پور؛ حسن بلخاری قهی


مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 137-163

فروغ عموئیان


بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه‌های تشیع

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 87-116

علی‌اصغر کلانتر؛ عظمت‌السادات گرامیان