کلیدواژه‌ها = دموکراسی
گفتمان سیاسی شیعی؛ جهانی‌شدن و بازتولید سلفی‌گری معاصر

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد‌رضا کلان فریبایی؛ مرتضی شیرودی


مفهوم‌شناسی «بیعت» در فرهنگ اسلامی و نقش آن در اثبات امامّت

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 135-162

محمود احمدنژاد؛ نعمت داورپناه


تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 75-102

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی