کلیدواژه‌ها = شیعیان
بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 73-100

مرتضی اشرافی؛ مجتبی اشرافی


مناسبات اجتماعی شیعیان عصر حضور در تعامل با امامان معصوم

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 71-102

حامد منتظری مقدم؛ سیدآیت‌الله احمدی


مشاغل و مناصب شیعیان در قرن‌های سوم تا ششم هجری قمری

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 147-166

مرضیه پروندی؛ حدیث جهانگیریان


رویکرد جریان‌های شیعی عراق به تحوّلات نوین کشور

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 127-148

مسلم طاهری کل کشوندی؛ محمود تقی زاده داوری


جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی جدید عراق

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 107-140

علی آدمی؛ حوا ابراهیمی پور


شیعیان و فرصت‌ها و چالش‌های حضور آنان در آفریقا

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 107-146

سیده مطهّره حسینی