کلیدواژه‌ها = عاشورا
نمادهای حماسة عاشورا در شعر معاصر پارسی و عرب

دوره 15، شماره 59، مهر 1396، صفحه 173-212

نصرت الله حدادی؛ عزیزالله سالاری


نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 29-46

حسن تلاشان؛ حسن احمدی؛ محمد دهقانی


عاشورا؛ تقابل دین و سنّت در گسترة تغییرات اجتماعی (از دیدگاه سید جعفر شهیدی)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 83-114

علی غلامی دهقی؛ زهرا سادات کشاورز