کلیدواژه‌ها = علویان
تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 7-54

ابوطالب احمدی ارکمی؛ محمد حسن نامی


علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی