کلیدواژه‌ها = امامیه
واکاوی رویکرد شیعه ‌پژوهی هاینس هالم

دوره 20، شماره 78، تیر 1401، صفحه 147-178

10.22034/shistu.2023.551691.2239

حمیدرضا ثنائی؛ سید کمال کشیک‌نویس رضوی


شیعه در منابع تاریخی دوره ایوبیان در مصر و شام

دوره 17، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 85-120

احمد بادکوبه هزاوه؛ معصومه آبانگاه ازگمی


تشیع امامی در ماوراءالنهر در عهد سامانیان

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 25-52

محسن رحمتی


ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 99-136

امداد توران


اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی