نویسنده = ابوطالب احمدی ارکمی
تحلیل جایگاه شیعیان علوی در سوریه با استفاده از مدل راهبردی SWOT

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 7-54

ابوطالب احمدی ارکمی؛ محمد حسن نامی


تحلیل ژئوپلیتیک تشیع در خاورمیانه با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 7-34

یوسف زین‌العابدین؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ لاله نظری ولنی