نویسنده = چلونگر، محمّدعلی
اصحاب امامان شیعه و سیره‌نگاری

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 7-42

حسین حسینیان مقدّم؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمّدعلی چلونگر


پراکندگی فرق و مذاهب تشیّع در کردستان

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 81-100

کیومرث عظیمی؛ محمّدعلی چلونگر