نویسنده = کشاورز خالقی، فاطمه
کرب: نگاهی به مراسم عزاداری دهة محرّم در لاهیجان

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 83-108

طاهر وحیدی؛ فاطمه کشاورز خالقی؛ مینون خاکپور