دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 7-204 
7. بررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی

صفحه 171-190

هادی صفایی‌پور؛ غلامحسین معماریان؛ محمدرضا بمانیان