وضعیت و نقش دولت ادریسیان در تمدن اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

دولت ادریسیان اولین دولت شیعی پس از دولت معصومان(ع) در تاریخ اسلام است، این دولت در اواخر قرن دوم هجری در مغرب تاسیس و تا قرن چهارم استمرار یافت در بخشی از عمر سیاسی خود استقلال سیاسی خود را حفظ کرد و در زمینه تمدنی عصری طلایی را پشت سر گذاشت که اگاهی از آن به نقش شیعیان در بنای تمدن اسلامی کمک می کند. وضعیت و نقش این دولت در بر پایی تمدن اسلامی خصوصادر مغرب اسلامی مسئله این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. این دولت با الهام از آموزههای اسلام ضمن برقراری ارتباط مستحکم با مردم مغرب با ساخت شهر ها آنان را به شهر نشینی دعوت و در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری و کشاورزی به دولتی نمونه در عصر خود تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها