تعداد مقالات: 258

201. روحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 61-90

عبدالوهّاب فراتی؛ احمد اسلامی


202. تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


203. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 63-82

اصغر غلامی؛ رضا برنجکار


206. واکاوی روابط فضل بن سهل با امام رضا

دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 73-96

سید علاالدین شاهرخی


207. «کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران» الگویی برای بررسی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 75-106

علیرضا شجاعی زند


208. حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی (نگاهی نو به ارشادنامه)

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 77-94

جلال درخشه؛ محمود سوری


209. تطور و تمایز شعر شیعیِ فارسی در سه دهه اخیر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 78-119

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی


210. تشیّع و پیشینه آن در بحرین

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 81-114

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی مهریزی


211. عاشورا؛ تقابل دین و سنّت در گسترة تغییرات اجتماعی (از دیدگاه سید جعفر شهیدی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 83-114

علی غلامی دهقی؛ زهرا سادات کشاورز


212. بررسی و نقد دیدگاه هالم در مسأله پیدایش شیعه و تشیع

دوره 18، شماره 72، زمستان 1399، صفحه 83-110

سیده منا موسوی


213. بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه‌های تشیع

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 87-116

علی‌اصغر کلانتر؛ عظمت‌السادات گرامیان


214. علم حدیث و تأثیر جریان‏های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 91-108

موسی الرضا بخشی استاد؛ احمد بادکوبه؛ علی بیات


215. نقش ادریسیان در توسعه یک‌جانشینی، شهرسازی و شهرنشینی در شمال افریقا

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 95-120

نادر پروین؛ فرهاد پروانه


216. بررسی و تحلیل ابعاد سیاسی - اجتماعی جنبش شیعی علویان طبرستان (243-308ق) بر پایه نظریه کنش جمعی چارلز تیلی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 97-122

فاطمه روحی پرکوهی؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری


217. ساختار عقاید اسلامی در کلام امامیه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1392، صفحه 99-136

امداد توران


219. واکاوی جایگاه و نقش سادات در تحولات سیاسی ـ اجتماعی شبه‌قاره هند (380-932 هـ .ق)

دوره 18، شماره 69، بهار 1399، صفحه 105-132

سیاوش یاری؛ مرتضی اکبری؛ لیلا خدادادی


220. شیعیان و فرصت‌ها و چالش‌های حضور آنان در آفریقا

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 107-146

سیده مطهّره حسینی


222. فشرده سازی تاریخ تشیع در ترکیب بندی از نظیری نیشابوری

دوره 18، شماره 72، زمستان 1399، صفحه 111-136

محمدرضا موحدی


223. «حق‌الله» پایه نظم اجتماعی در فقه شیعه

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 115-138

حسن خیری


224. طریقت صفوی در بوته نقد و بررسی تحوّل اندیشة مذهبی (با تأکید بر منجی گرایی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 115-140

آذر آهنچی؛ علی فراهانی کسبی


225. فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی