تعداد مقالات: 270

201. شیعیان تانزانیا و وضعیت آنان (با تأکید بر شیعیان خوجة اثناعشری)

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 31-60

روح‌الله رنجبر شیرازی؛ فاطمه جان احمدی


205. واکاوی جایگاه علمی و آموزشی ابن سکّیت

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 39-59

اصغر فروغی ابری؛ علی اکبر عباسیان هراتی


206. غالیان و تأثیر برخی اقدامات آنان بر فرهنگ قرآنی شیعه

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 39-74

علیرضا رستمی هرانی؛ سید رضا مؤدّب


207. شیعیان اسماعیلی و حضور تاریخی آنان در سیسیل

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 41-62

محمّدرضا زارع


208. غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


209. نقد نظریه بوکلی درباره روایات دیدارهای امام صادق(ع) با منصور عباسی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1399، صفحه 45-81

زهرا سرباز؛ حسن نقی زاده


211. شکل‌شناسی الاهیات اسماعیلیه

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 55-86

محمد بهرامی


212. تحلیلی بر ماهیت تغییر در ادبیات کنشگران سیاسی حزب الله لبنان

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 61-86

محمدعلی میرعلی؛ هادی معصومی زارع


213. روحانیت و مقایسه سیستم آن پس از مشروطه با دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 61-90

عبدالوهّاب فراتی؛ احمد اسلامی


214. تبیین اندیشه شیعی در سه دهه نقاشی ایران دوره معاصر (57 ـ 87ش)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1398، صفحه 63-102

حسنعلی پورمند؛ علی ایدی


215. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 63-82

اصغر غلامی؛ رضا برنجکار


218. واکاوی روابط فضل بن سهل با امام رضا

دوره 18، شماره 71، پاییز 1399، صفحه 73-96

سید علاالدین شاهرخی


219. «کاهش نفوذ اجتماعی روحانیت در ایران» الگویی برای بررسی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 75-106

علیرضا شجاعی زند


220. حکومت فقیه از دیدگاه میرزای قمی (نگاهی نو به ارشادنامه)

دوره 17، شماره 67، پاییز 1398، صفحه 77-94

جلال درخشه؛ محمود سوری


221. تطور و تمایز شعر شیعیِ فارسی در سه دهه اخیر

دوره 18، شماره 70، تابستان 1399، صفحه 78-119

جعفر عباسی؛ مرادعلی واعظی


222. تشیّع و پیشینه آن در بحرین

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 81-114

مهدی سلیمانی آشتیانی؛ مهدی مهریزی


223. عاشورا؛ تقابل دین و سنّت در گسترة تغییرات اجتماعی (از دیدگاه سید جعفر شهیدی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 83-114

علی غلامی دهقی؛ زهرا سادات کشاورز


224. بررسی و نقد دیدگاه هالم در مسأله پیدایش شیعه و تشیع

دوره 18، شماره 72، زمستان 1399، صفحه 83-110

سیده منا موسوی


225. بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه‌های تشیع

دوره 11، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 87-116

علی‌اصغر کلانتر؛ عظمت‌السادات گرامیان