اشعریان و تأسیس نخستین دولت‌شهر شیعه

دوره 10، شماره 39، مهر 1391، صفحه 47-80

علی‌محمّد حیدر سرلک؛ مهدی مهریزی


نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 47-68

سیده مطهره حسینی؛ اصغر شکری مقدم


پیامدهای سیاسی آیین پیاده‌روی اربعین

دوره 16، شماره 62، تیر 1397، صفحه 51-76

فرامرز میرزازاده


تحلیل نشانه‌های شیعی بازتاب‌یافته در تزیینات مکتوب و منقوش مدارس نیم‌آورد و چهارباغ اصفهان

دوره 16، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 53-82

مُحی‌الدین آقاداوودی؛ ایمان زکریایی کرمانی


بازیابی الزامات و کارکردهای نهاد شاهی در عصر عضدالدوله

دوره 13، شماره 49، تیر 1394، صفحه 55-82

علی بیگدلی؛ محمودرضا کوهکن


تحلیلی از وضعیت کردهای شیعه فیلی در عراق

دوره 16، شماره 61، فروردین 1397، صفحه 57-80

مسعود اخوان کاظمی؛ پروانه عزیزی


اکراه در امر به معروف و نهی از منکر

دوره 17، شماره 65، خرداد 1398، صفحه 59-92

مهدی منتظر قائم


شیعیان امارات متحده عربی

دوره 14، شماره 54، تیر 1395، صفحه 63-94

حبیب‌رضا ارزانی؛ زهرا سادات کشاورز


تسنن دوازده‌ امامی خراسان (در سده‌های هشتم و نهم هجری)؛ زمینه‌ها و علل

دوره 15، شماره 57، فروردین 1396، صفحه 65-94

علی امینی‌زاده؛ محمد علی رنجبر


به هنگامی یا نا به‌هنگامی قیام توابین

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1395، صفحه 67-85

محمدمهدی مرادی خلج


مناسبات اجتماعی شیعیان عصر حضور در تعامل با امامان معصوم

دوره 13، شماره 50، شهریور 1394، صفحه 71-102

حامد منتظری مقدم؛ سیدآیت‌الله احمدی


بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

دوره 15، شماره 60، اسفند 1396، صفحه 71-106

عبدالرفیع رحیمی؛ محمدکاظم شفائی


بررسی و تحلیل وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان

دوره 15، شماره 58، تیر 1396، صفحه 73-100

مرتضی اشرافی؛ مجتبی اشرافی


تبیین ژئوپلیتیکی عدم استقرار دموکراسی در بحرین

دوره 12، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 75-102

رسول افضلی؛ مهدی میرزاده کوهشاهی