تعداد مقالات: 276

251. مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 137-163

فروغ عموئیان


252. ورزش باستانی زورخانه و جایگاه آن در ترویج تشیّع

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 139-168

علی‌اکبر جعفری؛ نعیمه قاسمی


253. زیارت قبور و دلایل عالمان شیعه بر مشروعیت آن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 141-166

مهدی فرمانیان؛ مجتبی صداقت


254. پژوهشی در تأثیر اندیشه‌های دینی در فرم و کارکرد قفل‌های دورة قاجار

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 147-178

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه


256. تحلیل روان‏شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 147-174

سوران رجبی؛ عادل زاهد بابلان


257. علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی


258. نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


259. بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


260. بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


261. اخلاق و عرفان شیعی و تلفیق آنها از نظر خواجه نصیر‌الدین طوسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 162-192

علی‌اکبر افراسیاب‌پور


262. امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 165-182

رضا خیابانی؛ حمیدرضا شریعتمداری


263. سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی


265. واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه‌مذهب صفوی در ایران

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 175-200

سیدمسعود شاهمرادی؛ محمدعلی چلونگر


267. امویان؛ مبلّغ تقابل صحابه و اهل‌بیت

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 185-218

محمّدرضا هدایت‌پناه


268. محمود گاوان وزیر گم‌نام شیعی در دکن

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 187-228

خدیجه عالمی


269. تشیّع در پایتخت‌های صفویه

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 193-206

ساسان طهماسبی


270. بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه «بنجامین»

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 201-232

محمدرضا بارانی؛ امیرمحسن عرفان


272. داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


273. نادرشاه افشار در بارگاه احمدی (شاه‌چراغ)

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 229-254

سید ابوالقاسم فروزانی


275. تطوّر مفهوم رکن رابع یا شیعه کامل در فرقة شیخیه

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 235-260

مسلم محمدی؛ محمد محمدی