طریقت صفوی در بوته نقد و بررسی تحوّل اندیشة مذهبی (با تأکید بر منجی گرایی)

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 115-140

آذر آهنچی؛ علی فراهانی کسبی


فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 117-146

راضیه زارعی؛ نجف لک‏‌زایی


جامعه امامیه و شیوه‌های اثبات امامت در دوره امام حسن عسکری

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 123-146

ایوب امرائی؛ احمد فلاح زاده


علل گسترش شیعه‌هراسی و راهکارهای مقابله با آن

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 137-174

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ زهرا فهیمی


مضامین شیعی در کاسه های فلزی دوره صفوی

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 137-163

فروغ عموئیان


ورزش باستانی زورخانه و جایگاه آن در ترویج تشیّع

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 139-168

علی‌اکبر جعفری؛ نعیمه قاسمی


زیارت قبور و دلایل عالمان شیعه بر مشروعیت آن

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 141-166

مهدی فرمانیان؛ مجتبی صداقت


پژوهشی در تأثیر اندیشه‌های دینی در فرم و کارکرد قفل‌های دورة قاجار

دوره 17، شماره 67، مهر 1398، صفحه 147-178

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه


تحلیل روان‏شناختی تعزیه و سازوکار اثرگذاری آن

دوره 11، شماره 43، مهر 1392، صفحه 147-174

سوران رجبی؛ عادل زاهد بابلان


علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی


نقش بربرهای کتامه در تأسیس و تضعیف دولت فاطمیان

دوره 18، شماره 71، مهر 1399، صفحه 147-168

سید ناصر موسوی؛ محمد علی چلونگر؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


بررسی امکان یا عدم امکان اجرای حدود در اندیشه سیاسی شریف مرتضی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1399، صفحه 157-178

سعید توفیق؛ وجیهه میری


اخلاق و عرفان شیعی و تلفیق آنها از نظر خواجه نصیر‌الدین طوسی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 162-192

علی‌اکبر افراسیاب‌پور


امکان سنجیِِ کثرت گراییِ و شمول گراییِ مذهبی از منظر امامیه

دوره 18، شماره 72، دی 1399، صفحه 165-182

رضا خیابانی؛ حمیدرضا شریعتمداری


سادات و بزرگان شیعه و نقش آنان در حرکت شیعی محمّد بهادر

دوره 11، شماره 41، فروردین 1392، صفحه 167-184

محمّدرضا رحمتی