دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تشیع؛ عدالت و جهان میهن گرایی اخلاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/shistu.2023.554603.2252

سیدعلی میرموسوی


تکمیل و تصحیح مقادیر صفات چهارده معصوم علیهم‌السلام منطبق با استانداردهای وب معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1401

10.22034/shistu.2023.552157.2244

رضا کریمی؛ مرتضی محمدی استانی؛ محمدرضا نصیری