دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. سیر تطور تساهل سیاسی در قانون اساسی افغانستان و نقش آن در تأمین حقوق شیعیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.525176.1998

محمدعلی میرعلی


2. آغاز غیبت امام دوازدهم (عج): حیرت شیعیان و نقش عالمان شیعه در رفع آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.532130.2071

لطف الله جلالی


3. تأثیر عناصرکلامی در بینش و روشِ تاریخ‌نویسی‌یِ دورة صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.533214.2084

علی قاسمی؛ محمد بنشاخته


4. طرح شیعه از علم دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.530404.2054

محمدهادی محمودی؛ شهرام پازوکی


5. ابتکار شیعه در تقسیمات چهارگانه حدیث ” نقد انگارۀ اقتباس از اهل سنت”

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.529870.2047

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ کامران اویسی؛ فرزاد دهقانی


6. فقها در میان عقلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22034/shistu.2022.521203.1962

مهدی منتظر قائم