کلیدواژه‌ها = نجم‌الدین کبری
بررسی نقش و جایگاه شیخ در طریقت کبرویه و مقایسه آن با دیدگاه شیعی

دوره 17، شماره 68، دی 1398، صفحه 155-180

علیرضا جوهرچی؛ علیرضا نبی لو


گرایش‌های شیعی در تصوف علاءالدوله سمنانی

دوره 14، شماره 55، مهر 1395، صفحه 159-186

احسان قدرت‌اللهی؛ مرضیه درویشی