کلیدواژه‌ها = عنصر ایرانی
وحدت مذهبی ایرانیان در دورة صفوی

دوره 12، شماره 47، مهر 1393، صفحه 259-282

احسان اشراقی؛ نصرت خاتون علوی