کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک شیعه
تأثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی‌شدن شیعیان عربستان

دوره 12، شماره 46، تیر 1393، صفحه 141-164

سیدابراهیم قلی زاده؛ هادی بادینلو


بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه با نگاهی به انقلاب بحرین

دوره 12، شماره 45، فروردین 1393، صفحه 7-34

صفی ا لله شاه قلعه؛ مسعود اخوان کاظمی