کلیدواژه‌ها = شیعه
تحلیل ژئوپلیتیک تشیع در خاورمیانه با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 44، دی 1392، صفحه 7-34

یوسف زین‌العابدین؛ ابوطالب احمدی ارکمی؛ لاله نظری ولنی


اصحاب امامان شیعه و سیره‌نگاری

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 7-42

حسین حسینیان مقدّم؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمّدعلی چلونگر


غیبت و نظریه‌پردازی آل نوبخت

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 43-80

محمّدحسین جمشیدی؛ داود سبزی


داود رقّی و سهم او در ترویج علوم و معارف شیعی

دوره 11، شماره 42، تیر 1392، صفحه 207-230

محمود کریمی؛ سعید طاووسی مسرور


علم حدیث و تأثیر جریان‏های فکری عصر صفویه بر آموزش آن در مدارس

دوره 10، شماره 40، دی 1391، صفحه 91-108

موسی الرضا بخشی استاد؛ احمد بادکوبه؛ علی بیات


علویان سوریه از شکل‌گیری تا قدرت‌یابی

دوره 10، شماره 38، تیر 1391، صفحه 147-186

مسعود اخوان کاظمی؛ سارا ویسی